Actualiteiten

Cursus nieuw privacyrecht

Bas de Moor heeft voor directies van Zeeuwse en West-Brabantse scholen een lezing gegeven over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze nieuwe Europese verordening vervangt op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. De verordening legt een groot aantal nieuwe verplichtingen op aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het is zaak om aan de slag te gaan met de voorbereidingen die nodig zijn om te zijner tijd aan de regels te voldoen. Hebt u ook interesse in een praktijkgerichte uitleg over de werking van de nieuwe privacyverordering? Neem dan vrijblijvend contact op voor een cursus of advies op maat.