Actualiteiten

Nieuw cursusaanbod bij AvdW

Met regelmaat geven advocaten van Adriaanse van der Weel cursussen en seminars bij bedrijven, instellingen en overheden. Onlangs hebben we twee nieuwe cursussen toegevoegd aan ons aanbod over de volgende onderwerpen:

 

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens staat in de belangstelling. Wie mag welke gegevens verwerken en welke regels gelden daarvoor? In mei 2018 wordt nieuwe regelgeving van kracht. In deze cursus wordt ingegaan op wat deze nieuwe regelgeving voor u en uw organisatie betekent.

 

Normalisering rechtspositie ambtenaren

In een aantal overheidssectoren, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, wordt de rechtspositie van het personeel gelijkgetrokken met die van werknemers bij instellingen en bedrijven. Deze cursus gaat in op de stand van zaken in dit omvangrijke proces en wat dit voor u betekent.

 

Beide cursussen worden verzorgd door mr. drs. B.F.Th. (Bas) de Moor. Heeft u belangstelling? Neem dan vrijblijvend contact op. U kunt ons volledige cursus aanbod bekijken op: https://www.avdw.nl/actualiteiten-1/cursussen-en-seminars.htm