Actualiteiten

Op 15 oktober 2020 hebben wij voor leden van Deltalinqs een webinar verzorgd

Adriaanse van der Weel advocaten is buitengewoon lid van Deltalinqs, de behartiger van de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij Deltalinqs zijn ruim 700 bedrijven uit veertien verschillende sectoren aangesloten.

 

Op 15 oktober 2020 hebben onze advocaten Kaoutar Azghay en Ad Schreijenberg voor leden van Deltalinqs een webinar verzorgd over de bestuursrechtelijke handhaving onder de Omgevingswet. Ze gingen daarbij in op de veranderingen op het gebied van handhaving in de wet en in de praktijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er werd daarnaast, onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden, specifiek ingezoomd op zorgplichten en andere open normen. Die zullen onder de Omgevingswet een prominentere plaats innemen. Het gesprek tussen de overheid en betrokkenen over de invulling van dergelijke open normen komt meer centraal te staan en handhaving wordt - als het aan de wetgever ligt - vaker een ultimum remedium. Het is de vraag of en zo ja, op welke wijze deze wens van de wetgever in de praktijk gestalte zal krijgen. Het zal in ieder geval de nodige uitdagingen met zich brengen.

 

Het webinar is binnenkort terug te kijken op Deltalinqs.nl.