Actualiteiten

Publicatie Ad Schreijenberg over geldigheidsduur tentamencijfers

In het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) van september 2018 is een bijdrage van Ad Schreijenberg opgenomen over de praktische implicaties van het gewijzigde

artikel 7.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dat artikel bepaalt dat  de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens niet meer beperkt mag worden

op andere gronden dan dat de getoetste kennis, inzicht en vaardigheden aantoonbaar zijn verouderd. Ad concludeert dat het nog niet zeker is dat deze wetswijziging het beoogde effect heeft.