Actualiteiten

Vorderingen in faillissementszaken

Advocaten van Adriaanse van der Weel worden regelmatig tot curator in faillissementen aangesteld. Als u een vordering hebt op een gefailleerde in een faillissement waarin een aan ons kantoor verbonden curator is aangesteld, kunt u uw vordering sinds kort ook digitaal ter verificatie indienen.

 

Via de pagina faillissementen kunt u uw vordering indienen door middel van het invullen van de benodigde informatie en het uploaden van bewijsstukken. Nadat u het formulier hebt verzonden, ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. De curator zal de vordering vervolgens in behandeling nemen en u middels het opgegeven e-mailadres berichten over de plaatsing op de lijst van voorlopig erkende of betwiste crediteuren.