Actualiteiten

Blog

 • Verlenging begunstigingstermijn

  Door Jaap IJdema

  Hoewel een begunstigingstermijn in de regel niet langer mag zijn dan noodzakelijk is om de last te kunnen uitvoeren, mocht het bestuursorgaan in dit geval, gelet op de belangen...

 • Schadevergoeding voor onrechtmatige verstrekking persoonsgegevens

  Door Bas de Moor

  Een schrijnende zaak waarin de Afdeling onlangs uitspraak deed maakt duidelijk dat het voor een betrokkene nog niet zo eenvoudig is om schadevergoeding te verkrijgen voor...

 • Terugvorderen van staatssteun

  Door Ingrid van der Hoeven

  De Wet terugvordering staatssteun treedt met ingang van 1 juli 2018 in werking. Deze nieuwe wet biedt grondslagen voor het terugvorderen van ten onrechte verleende steun.

 • De gemeente frustreren door Wob-verzoeken; misbruik van recht?

  Door Najima Khan

  Wanneer met het indienen van Wob-verzoeken niet is beoogd om kennis te kunnen nemen van overheidsinformatie, maar louter om de gemeente te frustreren, is de bevoegdheid om...

 • Accountant aansprakelijk na een gegrond verklaarde tuchtrechtelijke klacht?

  Door Jantien van Hoeve

  Accountants, notarissen, artsen, gerechtsdeurwaarders en advocaten zijn bij de uitoefening van hun beroep onderworpen aan tuchtrechtelijke wet- en regelgeving. Zo zijn...