Actualiteiten

Blog

 • Burgemeester moet drugs grondig onderzoeken

  Door mr. drs. A. Schreijenberg

  De burgemeester van Heerlen heeft op 28 april 2014 besloten onder aanzegging van bestuursdwang een winkelpand met ingang van1 mei 2014 voor twaalf maanden te sluiten en...

 • Nogmaals: bezit en verjaring

  Door mr. U.T. Hoekstra

  In een arrest van het hof ’s-Hertogenbosch van 21 april 2015 wordt nogmaals ingegaan op aspecten van bezit en verjaring van gemeentegrond.

 • Kostenvergoeding € 300,- = huur

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Velsen komt in 2008 met een burger overeen om een perceel grond/standplaats en een woonwagen aan een burger in gebruik te geven tegen betaling van € 300,- als...

 • Gelijkheid bij grondtransacties

  Door mr. U.T. Hoekstra

  In de jaren negentig had de gemeente Epe een geschil met Bouwmarkt Epe B.V. dat er in heeft geresulteerd dat de gemeente aan Bouwmarkt heeft toegezegd om, Bouwmarkt Epe  voor...

 • Achteraf gewekte schijn

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een burger koopt onroerend goed van de gemeente Dronten. Over de afwikkeling van de koopovereenkomst ontstaat een geschil. Dat wordt beslecht door een...