Actualiteiten

Blog

 • Bezint eer ge begint

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verkoopt een kavel bouwgrond in een nieuwbouwplan aan kopers. Er wordt een omgevingsvergunning verleend. De kopers sluiten een...

 • Plichtsverzuim en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  Een ambtenaar die is aangesteld in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd wordt geacht te zijn ontslagen zodra de duur van de aanstelling is verstreken. De ambtenaar kan ook...

 • Betaling voor een steiger

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een burger heeft een steiger aangelegd in de Ringvaart rond de Haarlemmermeer, thans eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In 1999 werd publiekrechtelijke ontheffing...

 • Aanbesteding en algemene voorwaarden

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Noordenveld organiseert in 2007 een aanbestedingsprocedure voor de levering van huisvuilinzamelingsvoertuigen. De aanbesteding wordt gewonnen door een Duitse...

 • Verjaring en dat twee keer

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een aantal burgers heeft een stuk gemeentegrond bij zijn tuin getrokken, maar de vordering om voor recht te verklaren dat deze grond hun eigendom is geworden wordt om twee...