Actualiteiten

Blog

 • Betaling voor een steiger

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een burger heeft een steiger aangelegd in de Ringvaart rond de Haarlemmermeer, thans eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In 1999 werd publiekrechtelijke ontheffing...

 • Aanbesteding en algemene voorwaarden

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Noordenveld organiseert in 2007 een aanbestedingsprocedure voor de levering van huisvuilinzamelingsvoertuigen. De aanbesteding wordt gewonnen door een Duitse...

 • Verjaring en dat twee keer

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een aantal burgers heeft een stuk gemeentegrond bij zijn tuin getrokken, maar de vordering om voor recht te verklaren dat deze grond hun eigendom is geworden wordt om twee...

 • Spoedeisend belang bij schorsing last onder dwangsom

  Door mr. drs. A. Schreijenberg

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 18 november 2014 varkensstallen gecontroleerd. Daarbij werd geconstateerd dat de gezondheid en het welzijn van de...

 • Schadevergoeding berust niet op aansprakelijkheid

  Door mr. U.T. Hoekstra

  In een arrest van het hof ’s-Hertogenbosch van 24 maart 2015 gaat het om de toezegging van onder andere de gemeente Roosendaal om voor een bedrijf een spoorwegaansluiting te...