Actualiteiten

Blog

 • Onderhandelen te goeder trouw

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Bouwfonds heeft in de gemeente Ouderamstel een bepaalde wijk ontwikkeld en daartoe grond gekocht van de gemeente Ouderamstel. Aan de achterzijde van één van de woningen...

 • Afbreken van onderhandelingen; vergoeden van schade

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Recreatiepark B.V. koopt een stuk grond met het doel om een ecologisch verantwoord recreatiepark te realiseren. Kort na de aankoop schrijft het Hoogheemraadschap Hollands...

 • Een automatisch gegenereerd antwoord!

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Aan de gemeente Eindhoven wordt een dagvaarding betekend. Zij laat zich echter ter zitting niet vertegenwoordigen en wordt bij verstek veroordeeld tot betaling van een bedrag...

 • Lastige burger? Beperking communicatie!

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Peel en Maas ziet zich genoodzaakt de communicatie met een aantal burgers een anders dan gebruikelijke vorm te geven, door te bepalen dat uitsluitend schriftelijk...

 • Vergunningverlening en verplaatste schade

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een windmolenexploitant sluit met een agrariër in de gemeente Noordoostpolder een overeenkomst om op het perceel van de agrariër een windturbine te plaatsen. Kort na de...