Actualiteiten

Blog

 • Verhaal van schade op een ambtenaar

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  Een overheid kan worden geconfronteerd met schade die is veroorzaakt door één van haar ambtenaren, al dan niet handelend in de uitoefening van zijn of haar functie. Kan de...

 • Compromis over de WOZ-waarde blijft in stand; beroep niet-ontvankelijk

  Door mr. B. de Smit

  Het sluiten van een compromis over de WOZ-waarde komt regelmatig voor. Omdat taxeren geen exacte wetenschap is kan een compromis een goede oplossing zijn om verder procederen...

 • Bijt niet (te hard) in de hand die je voedt!

  Door mr. G.W.J. van Dijke

  Partneralimentatie na scheiding In het algemeen wordt gesteld dat áls een ex-partner na scheiding onvoldoende eigen inkomsten heeft om te voorzien in zijn of haar kosten van...

 • Geen vaste aanstelling ambtenaar wegens bezuiniging

  Door mr. B. de Smit

  In een recente uitspraak van de Centrale Raad van 24 december 2014 oordeelde de Raad over de vraag of een tijdelijke aanstelling omgezet diende te worden in een vaste aanstelling.

 • Ambtenaar in de fout; toerekenbaar plichtsverzuim

  Door mr. B. de Smit

  In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 4 december 2014 oordeelde de Raad dat het declareren van o.a. een privételefoontoestel, bureaukosten, een etentje zonder...