Actualiteiten

Blog

 • Geen vaste aanstelling ambtenaar wegens bezuiniging

  Door mr. B. de Smit

  In een recente uitspraak van de Centrale Raad van 24 december 2014 oordeelde de Raad over de vraag of een tijdelijke aanstelling omgezet diende te worden in een vaste aanstelling.

 • Ambtenaar in de fout; toerekenbaar plichtsverzuim

  Door mr. B. de Smit

  In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 4 december 2014 oordeelde de Raad dat het declareren van o.a. een privételefoontoestel, bureaukosten, een etentje zonder...

 • ‘Vrij op naam’

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Rotterdam en het Boskalis-concern sluiten een overeenkomst, waarbij Boskalis een grondpositie in een plangebied verkocht, het civielrechtelijke recht verkreeg om in...

 • Onderhandelen te goeder trouw

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Bouwfonds heeft in de gemeente Ouderamstel een bepaalde wijk ontwikkeld en daartoe grond gekocht van de gemeente Ouderamstel. Aan de achterzijde van één van de woningen...

 • Afbreken van onderhandelingen; vergoeden van schade

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Recreatiepark B.V. koopt een stuk grond met het doel om een ecologisch verantwoord recreatiepark te realiseren. Kort na de aankoop schrijft het Hoogheemraadschap Hollands...