Actualiteiten

Blog

 • Een automatisch gegenereerd antwoord!

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Aan de gemeente Eindhoven wordt een dagvaarding betekend. Zij laat zich echter ter zitting niet vertegenwoordigen en wordt bij verstek veroordeeld tot betaling van een bedrag...

 • Lastige burger? Beperking communicatie!

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Peel en Maas ziet zich genoodzaakt de communicatie met een aantal burgers een anders dan gebruikelijke vorm te geven, door te bepalen dat uitsluitend schriftelijk...

 • Vergunningverlening en verplaatste schade

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een windmolenexploitant sluit met een agrariër in de gemeente Noordoostpolder een overeenkomst om op het perceel van de agrariër een windturbine te plaatsen. Kort na de...

 • Verduidelijking eisen ingebrekestelling

  Door mr. C.J. IJdema

  Wanneer een bestuursorgaan niet tijdig beslist verbeurt het op grond van artikel 4:17 Awb een dwangsom voor iedere dag waarop het in gebreke blijft. Artikel 4:17 lid 3 Awb...

 • Olie op de weg!

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Bestuurders van voertuigen zijn ook jegens de wegbeheerder verplicht tot zorgvuldig rijgedrag; indien onzorgvuldig rijgedrag leidt tot maatregelen ter uitoefening van beheers-...