Actualiteiten

Blog

 • Lastige burger? Beperking communicatie!

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Peel en Maas ziet zich genoodzaakt de communicatie met een aantal burgers een anders dan gebruikelijke vorm te geven, door te bepalen dat uitsluitend schriftelijk...

 • Vergunningverlening en verplaatste schade

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een windmolenexploitant sluit met een agrariër in de gemeente Noordoostpolder een overeenkomst om op het perceel van de agrariër een windturbine te plaatsen. Kort na de...

 • Verduidelijking eisen ingebrekestelling

  Door mr. C.J. IJdema

  Wanneer een bestuursorgaan niet tijdig beslist verbeurt het op grond van artikel 4:17 Awb een dwangsom voor iedere dag waarop het in gebreke blijft. Artikel 4:17 lid 3 Awb...

 • Olie op de weg!

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Bestuurders van voertuigen zijn ook jegens de wegbeheerder verplicht tot zorgvuldig rijgedrag; indien onzorgvuldig rijgedrag leidt tot maatregelen ter uitoefening van beheers-...

 • Aanvechten onderzoeksresultaten

  Door mr. C.J. IJdema

  Als een besluit is gebaseerd op onderzoeksgegevens, hoe ver moet een derde dan gaan als hij deze gegevens ter discussie wil stellen? Dat is de vraag waarvoor de Afdeling zich...