Actualiteiten

Blog

 • Verduidelijking eisen ingebrekestelling

  Door mr. C.J. IJdema

  Wanneer een bestuursorgaan niet tijdig beslist verbeurt het op grond van artikel 4:17 Awb een dwangsom voor iedere dag waarop het in gebreke blijft. Artikel 4:17 lid 3 Awb...

 • Olie op de weg!

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Bestuurders van voertuigen zijn ook jegens de wegbeheerder verplicht tot zorgvuldig rijgedrag; indien onzorgvuldig rijgedrag leidt tot maatregelen ter uitoefening van beheers-...

 • Aanvechten onderzoeksresultaten

  Door mr. C.J. IJdema

  Als een besluit is gebaseerd op onderzoeksgegevens, hoe ver moet een derde dan gaan als hij deze gegevens ter discussie wil stellen? Dat is de vraag waarvoor de Afdeling zich...

 • Misbruik van recht en WOB-verzoeken

  Door mr. drs. B.F.Th de Moor

  In haar uitspraak van 19 november 2014 heeft de Afdeling geoordeeld dat de rechtbank een beroepschrift tegen een besluit op een WOB-verzoek niet-ontvankelijk kan verklaren....

 • De legitieme portie en de daarover verschuldigde (wettelijke) rente (in het “nieuwe” erfrecht)

  Door mr. G.W.J. van Dijke

  De legitimaire aanspraak en de opeisbaarheid daarvan Een afstammeling van een erflater kan aanspraak maken op een “legitieme portie”. Dat is een deel van de nalatenschap...