Actualiteiten

Blog

 • Misbruik van recht en WOB-verzoeken

  Door mr. drs. B.F.Th de Moor

  In haar uitspraak van 19 november 2014 heeft de Afdeling geoordeeld dat de rechtbank een beroepschrift tegen een besluit op een WOB-verzoek niet-ontvankelijk kan verklaren....

 • De legitieme portie en de daarover verschuldigde (wettelijke) rente (in het “nieuwe” erfrecht)

  Door mr. G.W.J. van Dijke

  De legitimaire aanspraak en de opeisbaarheid daarvan Een afstammeling van een erflater kan aanspraak maken op een “legitieme portie”. Dat is een deel van de nalatenschap...

 • Onrechtmatig besluit jegens huurder is ook onrechtmatig jegens eigenaar

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een echtpaar is eigenaar van een aantal panden aan de Wallen te Amsterdam. Het echtpaar verhuurt deze aan een derde. De huurder vraagt exploitatievergunningen aan, maar de...

 • Overdracht van openbare ruimte?

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Marum heeft in 2006 een exploitatieovereenkomst gesloten. De ontwikkelaar zal het exploitatiegebied bouw- en woonrijp maken. Nadat deze woonrijp zijn gemaakt en...

 • Gladheid geen gebrek

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een waterschap heeft op een trailerhelling aanwezige grasbetontegels vervangen door stelconplaten. Bij het te water laten van een sloep gaat een burger onderuit. Is het...