Actualiteiten

Blog

 • Gladheid geen gebrek

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Een waterschap heeft op een trailerhelling aanwezige grasbetontegels vervangen door stelconplaten. Bij het te water laten van een sloep gaat een burger onderuit. Is het...

 • Aanwonenden creëren geen openbaarheid

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Rijkswaterstaat is in 1969 eigenaar geworden van een perceel. Hij had dat terrein in gebruik voor opslag van wegenzout en om dat terrein te kunnen bereiken heeft...

 • Binnen zonder kloppen

  Door mr. A. Schreijenberg

  ABRvS, 12 november 2014. Op dezelfde dag doet de Afdeling uitspraak in twee zaken met betrekking tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner, zoals...

 • Onteigening, huurder en vennootschap

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Den Haag onteigende een huurder van bedrijfsruimte. In artikel 42 Onteigeningswet is bepaald dat door de onteigenende partij aan de huurder een schadeloosstelling...

 • Zwijgrecht en cautie

  Door mr. B.F.Th. de Moor

  De Centrale Raad heeft een niet zo verrassende maar toch opmerkelijke uitspraak gedaan over het zwijgrecht van de ambtenaar in een tegen hem (of haar) ingesteld disciplinair...