Actualiteiten

Blog

 • Heeft een voorlopige voorziening terugwerkende kracht?

  Door mr. C.J. IJdema

  ABRvS, 22 oktober 2014. Het college van GS van Utrecht had aan een bedrijf een revisievergunning verleend voor een inrichting voor het produceren van diervoeders. Aan deze...

 • Openbaarheid van vertrekregeling

  Door mr. B.F.Th. de Moor

  Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) kan iedereen een bestuursorgaan verzoeken om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid...

 • Mondelinge last onder dwangsom bestaat niet

  Door mr. C.J. IJdema

  ABRvS, 15 oktober 2014. Toezichthouders van de gemeente Groningen constateerden op 6 augustus 2012 dat een niet-gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf dakplaten met daarin...

 • Erfpacht en bedrijfswoning

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Dordrecht gaat over tot heruitgifte van een erfpachtperceel.   De erfpachter accepteert een voorstel van de gemeente, maar onder protest en onder voorbehoud van...

 • Belanghebbende bij een disciplinair onderzoek

  Door mr. B.F.Th. de Moor

  De rechtsmiddelen van bezwaar en beroep staan open voor diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling...