Actualiteiten

Blog

 • Belanghebbende bij een disciplinair onderzoek

  Door mr. B.F.Th. de Moor

  De rechtsmiddelen van bezwaar en beroep staan open voor diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling...

 • Het stuiten van de verjaring door middel van een aanmaning

  Door mr. C.J. IJdema

   ABRvS, 8 oktober 2014. Het college van B en W van Leiden vorderde een verbeurde dwangsom van € 30.000,-- in. De overtreder stelde in de procedure tegen de...

 • Dwangsom per tijdseenheid of per overtreding?

  Door mr.C.J. IJdema

  ABRvS, 27 augustus 2014. Het college van GS van Noord-Holland had een tweetal lasten onder dwangsom opgelegd aan een bedrijf vanwege de overtreding van voorschriften van de...

 • Verzoek opheffing last onder dwangsom afgewezen

  Door mr. C.J. IJdema

  ABRvS, 20 augustus 2014. Artikel 5:34 lid 2 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd op verzoek van de overtreder de last kan opheffen als...

 • Handhaving artikel 2.3a lid 1 Wabo; rechtszekerheidsbeginsel

  Door mr.C.J. IJdema

  ABRvS, 18 juni 2014. Bij besluit van 19 december 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haaren onder oplegging van een dwangsom gelast om een toegangspoort...