Actualiteiten

Blog

 • Binnen zonder kloppen

  Door mr. A. Schreijenberg

  ABRvS, 12 november 2014. Op dezelfde dag doet de Afdeling uitspraak in twee zaken met betrekking tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner, zoals...

 • Onteigening, huurder en vennootschap

  Door mr. U.T. Hoekstra

  De gemeente Den Haag onteigende een huurder van bedrijfsruimte. In artikel 42 Onteigeningswet is bepaald dat door de onteigenende partij aan de huurder een schadeloosstelling...

 • Zwijgrecht en cautie

  Door mr. B.F.Th. de Moor

  De Centrale Raad heeft een niet zo verrassende maar toch opmerkelijke uitspraak gedaan over het zwijgrecht van de ambtenaar in een tegen hem (of haar) ingesteld disciplinair...

 • Handhaving niet alleen onevenredig bij overtredingen van geringe aard en ernst

  Door mr. drs. A. Schreijenberg

  ABRvS, 29 oktober 2014. In 2010 werd op dit blog meerdere keren aandacht besteed aan uitspraken met betrekking tot het afzien van handhaving in verband met de onevenredigheid...

 • Heeft een voorlopige voorziening terugwerkende kracht?

  Door mr. C.J. IJdema

  ABRvS, 22 oktober 2014. Het college van GS van Utrecht had aan een bedrijf een revisievergunning verleend voor een inrichting voor het produceren van diervoeders. Aan deze...