Actualiteiten

Blog

 • Terugvorderen van staatssteun

  Door Ingrid van der Hoeven

  De Wet terugvordering staatssteun treedt met ingang van 1 juli 2018 in werking. Deze nieuwe wet biedt grondslagen voor het terugvorderen van ten onrechte verleende steun.

 • De gemeente frustreren door Wob-verzoeken; misbruik van recht?

  Door Najima Khan

  Wanneer met het indienen van Wob-verzoeken niet is beoogd om kennis te kunnen nemen van overheidsinformatie, maar louter om de gemeente te frustreren, is de bevoegdheid om...

 • Accountant aansprakelijk na een gegrond verklaarde tuchtrechtelijke klacht?

  Door Jantien van Hoeve

  Accountants, notarissen, artsen, gerechtsdeurwaarders en advocaten zijn bij de uitoefening van hun beroep onderworpen aan tuchtrechtelijke wet- en regelgeving. Zo zijn...

 • Ontbinding huurovereenkomst na burgemeesterssluiting

  Door Hanneke de Danschutter

  Wordt een verhuurd pand gesloten op last van de burgemeester wegens overtreding van de Opiumwet, dan kan een verhuurder de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Recent...

 • Een verzoek tot handhaving, wat nu?

  Door Bianca d’Hooghe

  Dit is een eerste bijdrage (in een serie van twee) over hoe om te gaan met een verzoek tot handhaving door een derde belanghebbende. In deze aflevering komt aan de orde wat...