Actualiteiten

Blog

 • Doorstart na faillissement leidt niet (langer) tot een nieuwe aanbesteding

  Door mw. mr. I. van der Hoeven

  Na een intensieve aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan een opdrachtnemer, maar dan gaat ten tijde van de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer failliet. Hoe...

 • Persoonlijke omstandigheden

  Door mr. drs. A. Schreijenberg

  Nadat de politie op 14 oktober 2014 in een woning in Landgraaf onder andere een met professionele apparatuur opgezette hennepplantage met 435 oogstrijpe planten aantrof heeft...

 • Alimentatie na samenwonen?

  Door mw mr. A.A. Broekman-de Feijter en mw mr. M.E. Blesgraaf

  Als twee partners gaan samenwonen kunnen zij ervoor kiezen om een samenlevingscontract te sluiten, meestal via een notaris. In dit contract wordt vastgelegd hoe de financiële...

 • Bezit?

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Het gerechtshof te Amsterdam heeft geoordeeld omtrent de vraag of een strook grond, die volgens het Kadaster eigendom was van de gemeente Wijdemeren, door inbezitneming en...

 • Meer dan een concurrentiebelang

  Door mr. drs. A. Schreijenberg

  In twee uitspraken van oktober 2015 gaat de Afdeling in op de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid Besluit ruimtelijke ordening...