Actualiteiten

Blog

 • Eens gegeven blijft gegeven? Over de inbreng van giften in een te verdelen nalatenschap

  Door mr. G.W.J. van Dijke

  In het Nederlandse erfrecht spelen giften een belangrijke rol. De vraag of een erflater gedurende zijn (gehele) leven giften heeft gedaan, heeft invloed op de vaststelling van...

 • Aanpassing berekening kinderalimentatie

  Door mr. A.A. (Anouk) Broekman-de Feijter en mr. M.E. (Marlies) Blesgraaf.

  Op 9 oktober 2015 werd een arrest van de Hoge Raad gepubliceerd waarin de ontstane onduidelijkheid over het meenemen van het kindgebonden budget in de berekening van...

 • Politieman in de fout

  Door mr. B. de Smit

  Meer respect voor de politiepet. Het is een opmerking die met regelmaat voorbijkomt. Maar hoe zit het met het respect en het fatsoen van de politiepet zelf? In een recente...

 • Een passende regeling met terugwerkende kracht

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  Een ontslag wegens verstoorde verhoudingen wordt getoetst aan de feiten en omstandigheden ten tijde van het ontslagbesluit. De regeling voor de voorzieningen die met dit...

 • Een eenvoudige formule voor de berekening van de legitimaire aanspraak?

  Door mr. G.W.J. van Dijke

  Uiteindelijk is het voor de meeste (al dan niet gedeeltelijk) “onterfde” afstammelingen van belang hoe groot hun vorderingen exact zijn. Doorgaans resteert na een al dan...