Actualiteiten

Blog

 • Een eenvoudige formule voor de berekening van de legitimaire aanspraak?

  Door mr. G.W.J. van Dijke

  Uiteindelijk is het voor de meeste (al dan niet gedeeltelijk) “onterfde” afstammelingen van belang hoe groot hun vorderingen exact zijn. Doorgaans resteert na een al dan...

 • Een periode van rust gecreëerd?

  Door mr. drs. A. Schreijenberg

  De burgemeester van Amstelveen heeft op 30 juni 2015 een huisverbod verlengd tot 18 juli 2015. In het verlengingsbesluit werd het volgende opgemerkt: “Uit het zorgadvies van...

 • Schending eer en goede naam

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  De Centrale Raad heeft uitspraak gedaan in een onverkwikkelijke casus. In opdracht van een gemeente heeft een organisatieadviseur het functioneren van een afdeling in kaart...

 • Wakker geschud door een aardbeving

  Door mr. B. de Smit

  Inleiding Je zal er maar wonen. Een gebied in Noord-Nederland waar door de gaswinning aardbevingen ontstaan. Sinds het moment dat het KNMI deze aardbevingen is gaan...

 • Een compromis in maatschappelijke kringen

  Door mr. B. de Smit

  Niet voor het eerst ontstaat discussie over de vraag of partijen een compromis hebben gesloten over de WOZ-waarde. Zo schreef ik in februari 2015 al over een zaak van het hof...