Actualiteiten

Blog

 • Accountant aansprakelijk na een gegrond verklaarde tuchtrechtelijke klacht?

  Door Jantien van Hoeve

  Accountants, notarissen, artsen, gerechtsdeurwaarders en advocaten zijn bij de uitoefening van hun beroep onderworpen aan tuchtrechtelijke wet- en regelgeving. Zo zijn...

 • Ontbinding huurovereenkomst na burgemeesterssluiting

  Door Hanneke de Danschutter

  Wordt een verhuurd pand gesloten op last van de burgemeester wegens overtreding van de Opiumwet, dan kan een verhuurder de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Recent...

 • Een verzoek tot handhaving, wat nu?

  Door Bianca d’Hooghe

  Dit is een eerste bijdrage (in een serie van twee) over hoe om te gaan met een verzoek tot handhaving door een derde belanghebbende. In deze aflevering komt aan de orde wat...

 • Permanente bewoning en het overgangsrecht

  Door Ad Schreijenberg

  Het is aan degene die zich op het overgangsrecht van een bestemmingsplan beroept om de feiten en omstandigheden waarop dat berust aannemelijk te maken. Twee uitspraken van de...

 • Overlast? Weg met die huurder!

  Door Hanneke de Danschutter

  Onlangs was ik op een verjaardag. Eén van de feestgangers hoorde dat ik mij bezighoud met huurzaken, waarna hij begon te vertellen. Deze feestganger had veel last van zijn...