Actualiteiten

Blog

 • Tijdelijk is maximaal tien jaar

  Door Ad Schreijenberg

  De jurisprudentie over artikel 17 WRO  geldt ook ten aanzien van artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor. Een tijdelijke ontwikkeling voor de duur van maximaal tien jaar...

 • Aanbesteden in de jeugdzorg

  Door Ingrid van der Hoeven

  Dat de transformatie in de jeugdzorg een moeizame weg is, werd de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem op Valentijnsdag opnieuw duidelijk doordat het hof de...

 • Contractuele inspanningsverplichting versus goede ruimtelijke ordening

  Door mw. mr. Sandra d’Hooghe

  De inspanningsverplichting om een bepaalde bestemming te realiseren, kan nooit leiden tot een andere bestemming dan die de raad vanuit het beginsel van een goede ruimtelijke...

 • Hoge Raad verruimt de reikwijdte van de inningsbevoegdheid van de pandhouder

  Door mr. J.H. (Hans) Huybens

  Op 9 december 2016 heeft de Hoge Raad een aanvullende regel gegeven over de verdeling van bevoegdheden tussen de pandhouder en de pandgever. De Hoge Raad heeft concreet...

 • Aansprakelijkheid voor ongeval van een ambtenaar

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  Een ambtenaar die in de uitoefening van zijn functie een ongeval krijgt kon vanouds schadevergoeding van zijn werkgever claimen via het bestuursrecht door middel van een...