Actualiteiten

Blog

 • Bezit?

  Door mr. U.T. Hoekstra

  Het gerechtshof te Amsterdam heeft geoordeeld omtrent de vraag of een strook grond, die volgens het Kadaster eigendom was van de gemeente Wijdemeren, door inbezitneming en...

 • Meer dan een concurrentiebelang

  Door mr. drs. A. Schreijenberg

  In twee uitspraken van oktober 2015 gaat de Afdeling in op de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid Besluit ruimtelijke ordening...

 • Eens gegeven blijft gegeven? Over de inbreng van giften in een te verdelen nalatenschap

  Door mr. G.W.J. van Dijke

  In het Nederlandse erfrecht spelen giften een belangrijke rol. De vraag of een erflater gedurende zijn (gehele) leven giften heeft gedaan, heeft invloed op de vaststelling van...

 • Aanpassing berekening kinderalimentatie

  Door mr. A.A. (Anouk) Broekman-de Feijter en mr. M.E. (Marlies) Blesgraaf.

  Op 9 oktober 2015 werd een arrest van de Hoge Raad gepubliceerd waarin de ontstane onduidelijkheid over het meenemen van het kindgebonden budget in de berekening van...

 • Politieman in de fout

  Door mr. B. de Smit

  Meer respect voor de politiepet. Het is een opmerking die met regelmaat voorbijkomt. Maar hoe zit het met het respect en het fatsoen van de politiepet zelf? In een recente...