Actualiteiten

Blog

 • Politieman in de fout

  Door mr. B. de Smit

  Meer respect voor de politiepet. Het is een opmerking die met regelmaat voorbijkomt. Maar hoe zit het met het respect en het fatsoen van de politiepet zelf? In een recente...

 • Een passende regeling met terugwerkende kracht

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  Een ontslag wegens verstoorde verhoudingen wordt getoetst aan de feiten en omstandigheden ten tijde van het ontslagbesluit. De regeling voor de voorzieningen die met dit...

 • Een eenvoudige formule voor de berekening van de legitimaire aanspraak?

  Door mr. G.W.J. van Dijke

  Uiteindelijk is het voor de meeste (al dan niet gedeeltelijk) “onterfde” afstammelingen van belang hoe groot hun vorderingen exact zijn. Doorgaans resteert na een al dan...

 • Een periode van rust gecreëerd?

  Door mr. drs. A. Schreijenberg

  De burgemeester van Amstelveen heeft op 30 juni 2015 een huisverbod verlengd tot 18 juli 2015. In het verlengingsbesluit werd het volgende opgemerkt: “Uit het zorgadvies van...

 • Schending eer en goede naam

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  De Centrale Raad heeft uitspraak gedaan in een onverkwikkelijke casus. In opdracht van een gemeente heeft een organisatieadviseur het functioneren van een afdeling in kaart...