Actualiteiten

DREIGEND ONTSLAG?

Door Daniel Doolaege

2020 is een jaar waarin veel mensen hun werk (dreigen te) verliezen. Ook u kent ongetwijfeld iemand voor wie dat geldt of misschien staat zelfs uw eigen baan wel op de tocht. Het verliezen van een baan heeft grote gevolgen, zowel emotioneel als financieel. Daarbij maakt het niet uit of u KLM-piloot bent, schoonmaker, bankier of administratief medewerker. Het is belangrijk dat u zich in deze moeilijke periode laat adviseren, ondersteunen en begeleiden.

 

Waarom Adriaanse van der Weel Advocaten?

Van oudsher werken wij in arbeidszaken vooral voor (middel)grote werkgevers in Zuid-West-Nederland. Denk aan bedrijven in North Sea Port, de haven van Rotterdam of op industrieterrein de Poel in Goes, maar ook aan bedrijven en instellingen in de sectoren food, toerisme en zorg. Met ons team van arbeidsrechtadvocaten adviseren wij deze werkgevers over zaken als reorganisaties, bedrijfsbeëindigingen, overnames, arbeidsongeschiktheid en individuele ontslagtrajecten. Daarnaast procederen wij regelmatig bij de kantonrechter, het gerechtshof (in hoger beroep) of het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg.

 

Juist omdat we zoveel ervaring hebben aan de kant van de werkgever, kunnen wij u als werknemer goed bijstaan bij een dreigend ontslag. Of u nu werkt in Zeeland, Groningen of in het buitenland. Zolang u niet in dienst bent bij één van onze klanten, botst dat niet. Daarbij komt dat we goed bereikbaar zijn, met u meedenken en zorgen voor een advies/oplossing op maat. Wij helpen u als werknemer – indien gewenst op (digitale) afstand - dan ook graag door deze crisistijd!

 

Hoe werkt ontslag in de praktijk?

Uw werkgever kan op verschillende manieren proberen uw arbeidsovereenkomst (tussentijds) te beëindigen: door middel van een ontslag op staande voet, met wederzijds goedvinden (met een beëindigingsovereenkomst) of via een procedure bij UWV of de rechter.

 

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is in het arbeidsrecht de zwaarste sanctie. Dit heeft enorm vergaande gevolgen. U verliest namelijk al uw rechten, zoals recht op loon, een WW-uitkering en vaak ook uw ontslagvergoeding. Bovendien bent u bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet schadeplichtig, dus kan uw werkgever een schadevergoeding van u eisen.

 

Wordt u op staande voet ontslagen, dan is van belang dat u snel contact opneemt voor overleg. Dit gesprek kan op één van onze kantoren in Middelburg, Terneuzen of Rotterdam, maar zoals aangegeven ook bij u thuis of digitaal/telefonisch.

 

Vaak kan na een ontslag op staande voet alsnog een passende regeling worden getroffen met uw werkgever. Lukt dat niet, dan dient binnen twee maanden na het verleende ontslag een procedure bij de kantonrechter te worden gestart. Zo’n procedure is behoorlijk kansrijk, omdat uw werkgever alleen onder strenge voorwaarden kan overgaan tot zo’n ontslag op staande voet. Wij kunnen daar vrijwel altijd het nodige tegenin brengen en daarmee alsnog zoveel mogelijk van uw rechten veiligstellen.

 

Beëindigingsovereenkomst

Als u te horen krijgt dat uw werkgever afscheid van u moet nemen, wordt u in 90% van de gevallen een zogenaamde beëindigingsovereenkomst aangeboden. Als u die overeenkomst tekent, eindigt uw arbeidsovereenkomst met ingang van de tussen u en uw werkgever afgesproken datum. Uiteraard tekent u zo’n overeenkomst niet onmiddellijk. Neem daar de tijd voor en bespreek met één van onze advocaten of er voor u wel een reden is om die overeenkomst te tekenen en zo ja, onder welke voorwaarden.

 

Besluit u mee te werken aan een beëindiging, dan kunnen wij namens u met (de advocaat van) uw werkgever onderhandelen over zaken als:

  • vrijstelling van werk;
  • opzegtermijn;
  • transitievergoeding;
  • aanvullende ontslagvergoeding (billijke vergoeding);
  • concurrentie- en relatiebeding;
  • advocaatkosten.

 

Als het lukt om met uw werkgever tot overeenstemming te komen, eindigt uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Wij adviseren u dan ook over uw recht op een WW-uitkering, bij voorkeur direct na het einde van uw arbeidsovereenkomst.

 

Procedure bij UWV/ Kantonrechter

Komt u niet tot overeenstemming met uw werkgever of kiest uw werkgever direct voor de ontslagprocedure bij UWV of de kantonrechter, dan kunnen wij u ook in die procedure bijstaan. U mag namelijk altijd verweer voeren. In zo’n procedure kan namens u worden gestreden voor baanbehoud of een ontslagvergoeding die zoveel mogelijk recht doet aan uw omstandigheden en de gevolgen van dit ontslag voor u.

 

Dreigt ontslag? Neem vrijblijvend contact op via 0118-656060 en vraag naar één van onze arbeidsrechtadvocaten.

 

Zie ook:

Arbeidsrecht voor werkgevers

Arbeidsrecht voor werknemers