Actualiteiten

Overlast? Weg met die huurder!

Door Hanneke de Danschutter

Onlangs was ik op een verjaardag. Eén van de feestgangers hoorde dat ik mij bezighoud met huurzaken, waarna hij begon te vertellen. Deze feestganger had veel last van zijn buurman. De buurman maakte luid ruzie op straat, gooide zomaar zijn afval over de schutting en was dreigend naar mensen die hier iets van zeiden. Alle woningen in de betreffende straat werden door dezelfde woningcorporatie verhuurd. De verhuurder was op de hoogte, maar deed niets.

 

Misschien wist deze verhuurder niet wat hij tegen zo’n overlastgever kon doen. Weet u dit wel? In deze blog ga ik hier nader op in.

 

Waarom optreden?

Als verhuurder hebt u de plicht uw huurder ongestoord woongenot te verschaffen. Daar hoort ook bij optreden tegen overlastveroorzakers. Overlast kan een gebrek opleveren. Doet u niets, dan kan de huurder die last heeft van zijn buurman ook bij u aankloppen. Laat u na het gebrek (de overlast) te verhelpen, dan kan de huurder bijvoorbeeld huurvermindering vorderen.

 

Wat kunt u doen?

Het liefst wilt u zo’n overlast veroorzakende huurder dan ook weg hebben. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Ook deze overlastgevers hebben rechten en worden beschermd door de wet. Zij hebben tegenover u ook een plicht: zich als een goed huurder gedragen. Door overlast te veroorzaken, houden zij zich niet aan deze plicht. Hieronder volgt een kort stappenplan van wat u kunt doen.

 

  1. Krijgt u een klacht over overlast door een huurder? Check altijd eerst of er echt overlast wordt veroorzaakt.
  2. Zo ja: spreek de overlastgever (mondeling en schriftelijk) aan op zijn gedrag en zijn plicht zich als een goed huurder te gedragen. Wijs hem ook op de consequenties indien hij zijn gedrag niet verandert.
  3. Probeer zelf te bemiddelen of schakel buurtbemiddeling in.
  4. Levert dit niets op en blijft de overlast? De enige optie is dan nog de huurovereenkomst opzeggen of ontbinden, via de rechter. Bij spoedkwesties is het ook mogelijk in kort geding het (directe) vertrek van de overlastgever te eisen.

 

Bij voorgaand stappenplan is de belangrijkste tip: bouw een dossier op.  Zeker wanneer het op een rechtszaak uitdraait, moet u de overlast kunnen aantonen. Zorg voor verklaringen van omwonenden. Vertel hen ook dat zij meldingen kunnen doen bij de politie, deze meldingen zijn belangrijk voor uw dossier. Leg ook de communicatie met de overlast gevende huurder goed vast. Maak (of laat maken) foto’s van de troep, geluidsopnamen van het lawaainiveau, etc.

 

Hebt u klachten over overlast gekregen?

Wilt u weten of u goed handelt in overlastzaken en of uw dossier op orde is? Neem dan gerust contact op voor een check.