Actualiteiten

Cursussen en seminars

 • It’s all about the money

  Door Marlies Oprel

  Waarschijnlijk heeft uw onderneming geïnvesteerd in een goede set algemene voorwaarden. U kunt dus rustig achterover leunen, want u kan niks meer gebeuren. Maar, is dat wel...

 • Normalisering rechtspositie ambtenaren

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  In een aantal overheidssectoren wordt de rechtspositie van het personeel gelijkgetrokken met die van werknemers bij instellingen en in het bedrijfsleven. Deze cursus gaat in op...

 • Privacy

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  De bescherming van persoonsgegevens komt steeds meer in de belangstelling te staan. In mei 2018 wordt nieuwe regelgeving van kracht. In deze cursus wordt ingegaan op wat deze...

 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van directeuren en andere leidinggevenden

  Door mr. René de Groot

  In deze cursus belichten wij wie onder welke omstandigheden kan worden aangesproken voor strafbare feiten gepleegd binnen de organisatie.

 • Contact met autoriteiten: de jas open of dicht?

  Door mr. René de Groot

  Het doel van deze cursus is bedrijven en overheden bewust te maken van de mogelijke consequenties van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhavingstrajecten.