Actualiteiten

Cursussen en seminars

 • Normalisering rechtspositie ambtenaren

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  In een aantal overheidssectoren wordt de rechtspositie van het personeel gelijkgetrokken met die van werknemers bij instellingen en in het bedrijfsleven. Deze cursus gaat in op...

 • Privacy

  Door mr. drs. B.F.Th. de Moor

  De bescherming van persoonsgegevens komt steeds meer in de belangstelling te staan. In mei 2018 wordt nieuwe regelgeving van kracht. In deze cursus wordt ingegaan op wat deze...

 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van directeuren en andere leidinggevenden

  Door mr. René de Groot

  In deze cursus belichten wij wie onder welke omstandigheden kan worden aangesproken voor strafbare feiten gepleegd binnen de organisatie.

 • Contact met autoriteiten: de jas open of dicht?

  Door mr. René de Groot

  Het doel van deze cursus is bedrijven en overheden bewust te maken van de mogelijke consequenties van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhavingstrajecten.

 • Besluit risico’s zware ongevallen

  Door mr. Jaap IJdema en mr. René de Groot

  Met onze voorlichting laten wij BRZO-bedrijven zien dat er – vanuit juridisch perspectief - vaak het nodige is af te dingen op de huidige BRZO-handhavingspraktijk.