Actualiteiten

Besluit risico’s zware ongevallen

Door mr. Jaap IJdema en mr. René de Groot

Met onze voorlichting laten wij BRZO-bedrijven zien dat er – vanuit juridisch perspectief - vaak het nodige is af te dingen op de huidige BRZO-handhavingspraktijk. Onze ervaring is dat het BRZO nog al eens (ten onrechte) wordt gebruikt om bedrijven qua (technische) investeringen een bepaalde richting op te duwen.

 

Wij besteden aandacht aan de achtergronden en bedoeling van de huidige BRZO-regeling (Seveso I en II), hoe daarentegen het BRZO door de Nederlandse overheid wordt gehanteerd, wat daartegen in kan worden gebracht (juridische discussiepunten als de reikwijdte van art. 5 BRZO, bewijslast, status PGS-richtlijnen etc.). Verder wordt aandacht besteed aan de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten waar BRZO-bedrijven mee te maken kunnen krijgen, het omgaan met (openbare) inspectierapporten en tot slot aan de nieuwe Seveso III richtlijn.

 

Wij verzorgen deze voorlichting ook in-house, zodat de theorie kan worden toegepast op het laatste BRZO-inspectierapport of op een lopend BRZO-traject.