Actualiteiten

Contact met autoriteiten: de jas open of dicht?

Door mr. René de Groot

Het doel van deze cursus is bedrijven en overheden bewust te maken van de mogelijke consequenties van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhavingstrajecten. We laten zien dat de schade zo veel mogelijk beperkt kan worden door binnen de grenzen van de wet gebruik te maken van de verdedigingsmogelijkheden.

 

Op basis van onze ervaring met zowel bestuurlijk toezicht als strafrechtelijke onderzoeken en het schemergebied daartussen, formuleren we praktische tips over hoe om te gaan met onderzoeken van autoriteiten, bijvoorbeeld in geval van verzoeken tot het afgeven of inzien van stukken, bij een doorzoeking of een verzoek tot het interviewen of verhoren van personen binnen de organisatie.

 

Wij informeren u niet alleen over in hoeverre er een verplichting is om mee te werken, maar ook over hoe de rechten van betrokken kunnen worden geëffectueerd. Tot slot geven wij concrete tips voor personen die in een ‘verhoorsituatie’ terecht komen.