Actualiteiten

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van directeuren en andere leidinggevenden

Door mr. René de Groot

In deze cursus belichten wij wie onder welke omstandigheden kan worden aangesproken voor strafbare feiten gepleegd binnen de organisatie.

 

Wij beginnen met een aantal uitgangspunten van het (economische) strafrecht, waaruit blijkt dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid ruimer is dan de meeste mensen denken. Vervolgens gaan we in op de verschillende ‘daderschapsconstructies’ en de juridische criteria die daarvoor gelden.

 

Op basis van die criteria geven we tips over hoe kan worden voorkomen dat personen strafrechtelijk worden aangesproken voor strafbare feiten waar zij niet (direct) verantwoordelijk voor zijn.

 

We besluiten met enkele aandachtspunten voor het geval de organisatie onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek.