Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Overig

  Even voorstellen: Mark Thöenes

  Mark is als advocaat beëdigd in 1998 en is sinds dit jaar verbonden met Adriaanse van der Weel. Behalve voor ondernemers, bedrijven en aandeelhouders is Mark werkzaam voor diverse...

 • Overig

  Opstal en huur van onbebouwde grond

  Huur van grond in combinatie met economische eigendom van gebouw. Opzegging huur, gevolgd door vordering ontruiming. Beroep op verkrijgende verjaring faalt, want geen bezitshandelingen...

 • Overig

  Openbare (buur)wegen

  De buurwegen in een recreatiepark zijn in 1961/1962 openbare wegen geworden, zodat het kettingbeding waarin aan de eigenaren de verplichting is opgelegd het onderhoud van de wegen te...

 • Overig

  Sluiting van een nevenvestiging van een basisschool

  Gemeente vordert bij de civiele rechter in kort geding schorsing van de tenuitvoerlegging van een besluit van een stichting in het openbaar onderwijs tot sluiting van een nevenvestiging...

 • Sociaal domein

  Geen lagere regelgeving Wmo op basis van delegatie

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van delegatie nadere regels gesteld voor het toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke hulp....