Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Insolventierecht

  De faillissementsaanvraag als middel ter incasso van dwangsommen

  Een faillissementsaanvraag kan niet enkel worden gebaseerd op een vordering ter zake van verbeurde civielrechtelijke dwangsommen. Onder omstandigheden is het wel voorstelbaar dat een...

 • Overig

  Belastingovereenkomst

  Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke en belastingrechter. Vordering tot nietigverklaring van overeenkomst met gemeente over opleggen van dagtoeristenbelasting. Bevoegdheid...

 • Ruimtelijke ordening

  Normaal maatschappelijk risico

  Eigenaren van een vrijstaande woning zien gestapelde nieuwbouw verrijzen op 28 meter van hun perceel. Zij claimen planschade. De Afdeling heeft overwogen dat een waardevermindering van...

 • Openbare orde en veiligheid

  Overlastgevende honden: over blaffen en bijten

  De tuin en de woning van een vrouw werden door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als plaatsen waar het verboden is honden van een bepaald ras, zoals betrokken bij...

 • Openbare orde en veiligheid

  Op grond van de ‘Voetbalwet’ (tijdelijk) uit oude woonbuurt gezet

  Een man intimideert de buurt waar hij voorheen heeft gewoond. Omwonenden verzoeken de burgemeester de man een gebiedsverbod op te leggen. Zowel de man zelf als de omwonenden dienen een...