Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • - Niet van toepassing -

  Even voorstellen: mr. N. (Najima) Khan

  Najima is sinds september 2017 als juridisch medewerker werkzaam bij Adriaanse van der Weel. Zij richt zich onder andere op de rechtsgebieden algemeen bestuursrecht, ruimtelijke...

 • Sociaal domein

  Weigering pgb bij mantelzorg

  Het college kan weigeren een maatwerkvoorziening te verstrekken als mantelzorg verleend wordt en de mantelzorger aangeeft deze ook zonder betaling te zullen voortzetten.   Begin dit...

 • Ruimtelijke ordening

  Betaalplanologie?

  Grondexploitatieovereenkomsten die de gemeente Koggenland heeft gesloten met een aantal initiatiefnemers van bouwplannen zijn niet nietig of vernietigbaar op grond van artikel 3:40 lid...

 • Openbare orde en veiligheid

  Rechter heft huisverbod ten onrechte op

  In de Wet tijdelijk huisverbod is de bevoegdheid opgenomen voor de rechter om een huisverbod dat nog geldt op de dag van de uitspraak op te heffen waar er zich feiten of omstandigheden...

 • Omgevingsrecht

  Verhuurder permanent bewoonde recreatiewoning geen overtreder

  In zes uitspraken van 20 september 2017 heeft de Afdeling overwogen dat eigenaren van recreatiewoningen, die deze verhuurden aan huurders die de woningen gebruikten voor permanente...