Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare orde en veiligheid

  Gedragsaanwijzingen blijven overeind

  Door de burgemeester opgelegde gedragsaanwijzingen zijn ten onrechte niet eerst voor een zienswijze aan betrokkenen voorgelegd. Ook vond geen expliciete belangenafweging in het kader...

 • Openbare dienst en personeel

  Ontbinding arbeidsovereenkomst op de e-grond: verwijtbaar handelen

  In het ambtenarenrecht is een uitgebreide jurisprudentie ontwikkeld rond het thema ‘plichtsverzuim’. Het belang van ‘plichtsverzuim’ voor het ambtenarenrecht komt voort uit de...

 • Openbare dienst en personeel

  Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond: verstoorde arbeidsverhouding

  Het ambtenarenrecht kende nog het ontslag op ‘overige gronden’, dat in de praktijk werd ingevuld met verstoorde verhoudingen, onverenigbaarheid van karakters, een impasse in de...

 • Omgevingsrecht

  Huisvesting arbeidsmigranten zonder omgevingsvergunning mogelijk

  Als ‘wonen’ op grond van het bestemmingsplan is toegestaan en het begrip is in het plan niet gedefinieerd, dan zijn diverse uiteenlopende vormen van huisvesting mogelijk zonder...

 • Mededingingsrecht

  De Financiële Dienstverlener (DFH)

  De Financiële Dienstverlener (DFH) B.V. verleent diensten op het gebied van onder meer bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap. De gemeente Deventer biedt aan haar...