Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare dienst en personeel

  Vakantieverlof tijdens arbeidsongeschiktheid

  Op 20 mei 2020 heeft de rechtbank Overijssel het Hof van Justitie van de Europese Unie een zgn. prejudiciële vraag gesteld over het recht op loon tijdens vakantie van een ambtenaar die...

 • Openbare dienst en personeel

  Bedrog en dwaling bij indiensttreding?

  De kantonrechter in Rotterdam heeft op 29 mei 2020 een uitspraak gedaan die goed laat zien hoe problemen rond de indiensttreding van een sollicitant worden beoordeeld door de...

 • Lokale belastingen

  Zorgvuldig aanmanen

  Uit de bewoordingen van een aanmaning zal moeten blijken dat bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag, betaling daarvan kan worden afgedwongen door op kosten van de...

 • Handhaving

  Handhaving en prioritering

  Overzichtsuitspraak van de Afdeling over het hanteren van prioriteiten in het kader van het handhavingsbeleid. De keuze om, in verband met een beperkte handhavingscapaciteit, aan...

 • Gezondheidsrecht

  Procedure tussen zorginstelling en de minister voor Medische Zorg

  Een belanghebbende kan in een procedure tegen een invorderingsbeschikking in beginsel niet met succes, gronden naar voren brengen die hij tegen de last onder dwangsom naar voren had...