Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare dienst en personeel

  Klokkenluiders

  Een klokkenluider heeft vaak behoefte aan ondersteuning en rechtsbijstand in verband met zijn melding van een misstand. De klokkenluider kan de gewenste ondersteuning en bijstand bij...

 • Openbare dienst en personeel

  Migratie payrollmedewerkers naar opvolgend opdrachtnemer

  In verband met het onderhouden van een flexibele schil maken ook veel overheden gebruik van inhuur van personeel op basis van uitzenden, detacheren, payrolling en zzp-contracten....

 • Omgevingsrecht

  Een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit mer

  In een uitspraak van 31 januari 2018 ging de Afdeling in op de vraag onder welke omstandigheden gesproken kan worden van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit...

 • Insolventierecht

  Het pluraliteitsvereiste bij faillietverklaring geldt ook voor aanvrager de Staat

  Voor een faillietverklaring geldt de eis dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft, het pluraliteitsvereiste. Dit vereiste staat eraan in de weg dat een schuldenaar in staat...

 • Huurrecht

  Ontbinding huurovereenkomst na burgemeesterssluiting

  Wordt een verhuurd pand gesloten op last van de burgemeester wegens overtreding van de Opiumwet, dan kan een verhuurder de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Recent moest...