Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare dienst en personeel

  Informele waarneming

  In een uitspraak van 18 oktober 2018 gaat de Centrale Raad  van Beroep in op informele waarneming en de verplichting van het bevoegd gezag om daarvoor uit hoofde van goed...

 • Openbare dienst en personeel

  Beëindiging detachering

  Wanneer een ambtenaar wordt gedetacheerd bij een andere organisatie, en die organisatie beëindigt de detachering, lijkt de bestuursrechter de reactie van de werkgever op die...

 • Omgevingsrecht

  Aanvrager omgevingsvergunning moet strijd Dienstenrichtlijn motiveren

  Ten aanzien van een besluit tot weigering van een omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan zal degene die zich beroept op strijdigheid van planregels met de...

 • Lokale belastingen

  Kruissubsidiëring leges na invoering van de Wabo

  Op 19 september 2018 werd een uitspraak van het Hof Amsterdam gepubliceerd waarin het hof nog eens heeft bevestigd dat de beoordeling van de opbrengstlimiet ook na de invoering van de...

 • Huurrecht

  Locatiebeleid en huur

  Toewijzing van de door de gemeente gevorderde verklaring voor recht dat de huurovereenkomst met betrekking tot de huur van een perceel losse grond ten behoeve van een tankstation...