Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Onrechtmatige ambtelijke handhavingsuitlatingen

  Op 6 december 2017 heeft er een controle plaatsgevonden van een aantal boven winkelpanden gelegen woningen in de Gemeente Hof van Twente. De bovenwoningen werden gesloten en verzegeld,...

 • Aanbestedingsrecht

  Jeugdzorg en aanbesteden

  Aanbesteden in jeugdzorgland is geen sinecure. De rechtbank Amsterdam heeft onlangs de gevolgde procedure van achttien gemeenten voor de inkoop van gesloten jeugdzorg onder de loep...

 • Overig

  Erfpacht en vertrouwensbeginsel

  In het verleden heeft de gemeente Zaanstad al haar grond in beginsel in erfpacht uitgegeven; het was niet mogelijk om het eigendom te kopen.   In 1995 heeft de gemeenteraad een in 2006...

 • Overig

  De staatssteunontvanger moet op zijn tellen passen (maar de steunbetaler ook!)

  In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden gaat het om de gemeente Harlingen bij aankoop van een perceel grond verleende staatssteun. De grond is gelegen tussen het centrum van...

 • Openbare orde en veiligheid

  Sluiten zonder waarschuwen, niet alleen in het grensgebied?

  De Afdeling heeft in een uitspraak van 12 december 2018 overwogen dat Damoclesbeleid dat voorziet in een sluiting van lokalen bij een eerste constatering van overtreding van de Opiumwet...