Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Omgevingsrecht

  Relativiteit, parkeren en welstand

  Omwonenden verzetten zich tegen een bouwplan omdat zij vrezen dat een te realiseren bedrijfsgebouw negatieve invloed heeft op hun woon- en leefklimaat. Zij stellen dat er niet in...

 • Handhaving

  Onherroepelijke last, toch geen invordering vanwege onrechtmatigheid last


  Last onder dwangsom onherroepelijk. Dwangsommen verbeurd. De Afdeling oordeelt, net zoals zij in haar uitspraak van 20 september 2017 heeft gedaan, dat het college toch niet tot...

 • Handhaving

  Bestuurlijke waarschuwing soms een Awb-besluit

  Een bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit.In onze eerste nieuwsbrief van dit jaar informeerden wij u over de conclusie van staatsraad...

 • Algemeen bestuursrecht

  Een gemachtigde weigeren vanwege misbruik van recht

  De Afdeling oordeelt voor het eerst dat een gemeente een persoon als gemachtigde mag weigeren vanwege misbruik van recht. 
 De gemeente Barendrecht heeft met toepassing van artikel...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Verjaring onrechtmatige toestand

  Verjaring: intellectuele eigendom. Vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige wetgeving (onjuiste implementatie Databankenrichtlijn). Aanvang korte verjaringstermijn art. 3:310...