Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare dienst en personeel

  Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding

  Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. In de meeste overheidssectoren zijn de ambtelijke aanstellingen van het personeel omgezet...

 • Lokale belastingen

  ICT-kosten zijn geen "lasten ter zake" van een omgevingsvergunning

  Als een belanghebbende voldoende gemotiveerd stelt dat kosten niet tot de door de gemeente verleende diensten te herleiden zijn en dus niet gelden als “lasten ter zake” zal de...

 • Handhaving

  Dwangsom wordt gematigd

  Afdeling matigt hoogte van dwangsom, omdat twee van de vier overtredingen die aan de last onder dwangsom ten grondslag lagen geen overtredingen blijken te zijn.   Op een perceel in...

 • Handhaving

  Uitzondering op formele rechtskracht last onder dwangsom

  De Afdeling heeft in haar uitspraak van 27 februari 2019 bepaalt dat in een procedure tegen een invorderingsbeschikking in beginsel geen gronden mogen worden aangevoerd die ook tegen de...

 • Handhaving

  Is het Zwarte Fietsenplan een toeristenfuik?

  In delen van het centrum van Amsterdam is het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van toeristische dienstverlening in het bestemmingsplan verboden. Tegen deze vorm van...