Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare orde en veiligheid

  Overlastgevende honden: over blaffen en bijten

  De tuin en de woning van een vrouw werden door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als plaatsen waar het verboden is honden van een bepaald ras, zoals betrokken bij...

 • Openbare orde en veiligheid

  Op grond van de ‘Voetbalwet’ (tijdelijk) uit oude woonbuurt gezet

  Een man intimideert de buurt waar hij voorheen heeft gewoond. Omwonenden verzoeken de burgemeester de man een gebiedsverbod op te leggen. Zowel de man zelf als de omwonenden dienen een...

 • Omgevingsrecht

  Gevolgen van enige betekenis

  Het belanghebbende begrip in het omgevingsrecht blijft de gemoederen bezig houden. Het is vaste rechtspraak dat het voor het zijn van belanghebbende aannemelijk moet zijn dat ter...

 • Handhaving

  Planologisch toegestaan: een administratiekantoor in een woning

  Een Belgische ondernemer wordt gelast het beroepsmatige gebruik van een Nederlandse woning als administratiekantoor te staken en gestaakt te houden. De Afdeling overweegt net als de...

 • Handhaving

  Is het laten aanmeren van een schip bestuursdwang?

  Toezichthouder geeft kapitein van een schip opdracht om schip af te meren, nadat door een daartoe bevoegde collega telefonisch is besloten om superspoedeisende bestuursdwang toe te...