Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Handhaving

  Invorderingsbeschikking en formele rechtskracht last onder dwangsom

  De Afdeling nuanceert formele rechtskracht onderliggende herstelsanctie. In de procedure tegen een invorderings- of kostenbeschikking kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden...

 • Bouwrecht

  Kademuur

  Wat te doen als het toeristenseizoen in aantocht is, terwijl de door de gemeente ingeschakelde aannemer nog niet eens tot bestelling van de op de kade aan te brengen heipalen is...

 • Algemeen bestuursrecht

  Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder Wob

  De Afdeling oordeelt dat sms- en whatsApp-berichten onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen, mits het om zakelijke berichten gaat. Het maakt daarbij niet uit of  die...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Geen mededeling vergunning van rechtswege

  Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Bouwvergunning geweigerd. Miskenning dat reeds begunstigend besluit van rechtswege was verleend. Gronden voor en ingangstijdstip...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Digitaal besluit en feitelijke gevolgen

  Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Maatstaf voor condicio sine qua non-verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade. Vergelijking met de hypothetische...