Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Overig

  Fishing expeditie

  Incidentele vordering ex artikel 843a afgewezen. Fishing expeditie. Contractsvrijheid overheid bij privaatrechtelijke aanbod tot verkoop van haar grond. Geen schending...

 • Overig

  Terugvorderen van staatssteun

  De Wet terugvordering staatssteun treedt met ingang van 1 juli 2018 in werking. Deze nieuwe wet biedt grondslagen voor het terugvorderen van ten onrechte verleende steun. Met ingang...

 • Ruimtelijke ordening

  Elektriciteitsproductie is een goed

  Op woensdag 6 juni 2018 heeft staatsraad-advocaat generaal Widdershoven een conclusie genomen in de zaak over het rijksinpassingsplan 'Windpark Zeewolde'. De voorzitter van de Afdeling...

 • Privacy

  Wel of geen besluit?

  De mededeling dat een onderzoek is gestart in het kader van de Treiteraanpak is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook de mededeling dat daarbij...

 • Privacy

  Onafhankelijkheid Autoriteit Persoonsgegevens

  De Raad van State heeft onlangs bevestigd dat de (Nederlandse) Autoriteit Persoonsgegevens voldoet aan de eisen op grond van artikel 28, eerste lid van de zogenoemde...