Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare dienst en personeel

  Ambtelijke omkoping

  Het hof Amsterdam heeft op 11 maart 2020 arrest gewezen in de strafzaken van een ambtenaar die ervan werd verdacht zich te hebben laten omkopen, en een ondernemer die de betreffende...

 • Handhaving

  Persoon van curator kan niet als overtreder worden aangemerkt

  De curator van een inrichting is vanaf het moment van faillietverklaring verantwoordelijk voor de naleving van de milieuregelgeving. Bij een overtreding van deze regelgeving na moment...

 • Contractenrecht

  Stikstofproblematiek en coronapandemie onvoorziene omstandigheden?

  De gemeente start een kort geding tegen haar contractspartij die een beroep doet op onvoorziene omstandigheden vanwege de stikstofproblematiek en de coronapandemie. Als gevolg van deze...

 • Contractenrecht

  Wanneer zijn duurovereenkomsten opzegbaar?

  Het Parket bij de Hoge Raad heeft een conclusie geschreven aan de Hoge Raad over een zaak tussen een netbeheerder en gemeenten die een conflict hebben over de opzegbaarheid van...

 • Bouwrecht

  Onvolledige informatie is niet hetzelfde als onjuiste informatie

  Opdrachtnemer die bij een aannemingsovereenkomst de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard, heeft de mogelijkheid om terughoudend te zijn met de te verstrekken informatie. Dit leidt tot...