Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Exoneratie in de anterieure overeenkomst

  Overheidsaansprakelijkheid. Een projectontwikkelaar heeft al jarenlang plannen om een grootschalige overdekte permanente markt te realiseren. Zowel de provincie als de gemeente hebben...

 • Aanbestedingsrecht

  Garantie is borgtocht

  De Gemeente Eindhoven geeft tezamen met een aantal andere gemeenten na een aanbesteding een opdracht aan een taxivervoersbedrijf. Dat bedrijf gaat failliet. Vervolgens geven de...

 • Aanbestedingsrecht

  Gronden voor intrekking?

  Aanbesteding. Beslissing tot intrekking van de aanbestedingsprocedure. Mondeling arrest in spoed kort geding   In de aanbestedingsstukken heeft de Haagse Tramweg Maatschappij (HTM)...

 • Sociaal domein

  Handelen conform de wet onredelijk

  Vonnis dwangakkoord ex artikel 287a van de Faillissementswet. De gemeente is de weigerende schuldeiser. De gemeente wil instemmen met de aangeboden schuldregeling, maar mag dat niet op...

 • Privacy

  Gemeente handelt onrechtmatig door camerabeelden burger openbaar te maken

  Mocht de gemeente Kerkrade beveiligingsbeelden online zetten waarop een journalist is te zien? In kort geding heeft de rechter bepaald dat de gemeente deze beelden van internet moet...