Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Ambtenarenrecht

  Mismatch

  Een ambtenaar was aangesteld in een functie, waarvan de inhoud niet bij zijn verwachtingspatroon bleek te passen. Nadat betrokkene enige tijd ziek is geweest vanwege psychische...

 • Algemeen bestuursrecht

  Passeren schending motiveringsvereiste

  Artikel 6:22 Awb bepaalde tot 1 januari 2013 dat een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld ondanks de schending van een vormvoorschrift in stand kan worden gelaten...

 • Algemeen bestuursrecht

  Incidenteel hoger beroep

  Wanneer is een incidenteel hoger beroepschrift een incidenteel hoger beroepschrift in de zin van artikel 8:110 Awb? Voor die vraag zag de Afdeling zich gesteld in de zaak die leidde tot...

 • Algemeen bestuursrecht

  Geen schriftelijke machtiging van advocaat in bezwaar

  De Korpschef van de politieregio Limburg-Zuid had een bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard omdat de gemachtigde, ondanks een verzoek daartoe, had nagelaten een schriftelijke...

 • Algemeen bestuursrecht

  Bestuursrechter mag niet oordelen over verjaring rechtsvordering

  Artikel 4:104 lid 1 Awb bepaalt dat de rechtsvordering tot betaling verjaart door verloop van vijf jaar nadat de verplichting tot betaling is ontstaan. Artikel 5:35 Awb bepaalt dat, in...