Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare orde en veiligheid

  Een onbewuste beweging, die optreedt bij bepaalde emoties

  Een inwoner van Roermond vraagt het college om handhavend op te treden tegen zijn springende bovenbuurman. De Afdeling heeft overwogen dat het college zich terecht op het standpunt...

 • Openbare orde en veiligheid

  Drugs zijn bestemd voor de handel

  Voor het ontstaan van de bevoegdheid van de burgemeester om een woning te sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet is vereist dat de aangetroffen drugs bestemd zijn voor...

 • Openbare dienst en personeel

  Politiek Primaat

  De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft zijn conclusie openbaar gemaakt met betrekking tot een cassatieberoep tegen een beschikking van de Ondernemingskamer van het gerechtshof...

 • Openbare dienst en personeel

  Buitensporige werkomstandigheden

  Bij voortgaande arbeidsongeschiktheid wegens ziekte wordt de bezoldiging na afloop van een periode van 52 weken gekort. Van die korting wordt afgezien bij arbeidsongeschiktheid in en...

 • Onteigening

  Bij einde termijn geen noodzaak tot onteigening?

  Artikel 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Exploitatieplan. In plan opgenomen termijn voor bouwrijp maken van de grond is verlopen. Ontbreekt noodzaak tot onteigening?   De gemeente...