Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Overig

  Misbruik van burgerbevoegdheid

  De gemeente Dordrecht heeft een vastgoedexploitant dwangsommen opgelegd en bestuursdwang toegepast wegens illegale kamerverhuur. De exploitant heeft vervolgens aan de gemeente honderden...

 • Overig

  De concurrent onvoldoende gehandhaafd

  De omzet van een in de gemeente Amstelveen gevestigde bloemist zakt in de jaren 2000 tot 2011 zodanig dat de bloemist in augustus 2011 zijn winkel moet sluiten. De oorzaak hiervoor is...

 • Ruimtelijk bestuursrecht

  Relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht

  Artikel 8:69a Awb bepaalt: “De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen...

 • Ruimtelijk bestuursrecht

  Stand van zaken Omgevingswet

  De Raad van State heeft op haar website gepubliceerd dat zij heeft geadviseerd over het voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving, de...

 • Ruimtelijk bestuursrecht

  Gedeeltelijke intrekking

  Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen had vergunning verleend voor het produceren, distilleren en bottelen van alcohol en niet-alcoholhoudende dranken. Volgens het...