Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Algemeen bestuursrecht

  Geen schriftelijke machtiging van advocaat in bezwaar

  De Korpschef van de politieregio Limburg-Zuid had een bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard omdat de gemachtigde, ondanks een verzoek daartoe, had nagelaten een schriftelijke...

 • Algemeen bestuursrecht

  Bestuursrechter mag niet oordelen over verjaring rechtsvordering

  Artikel 4:104 lid 1 Awb bepaalt dat de rechtsvordering tot betaling verjaart door verloop van vijf jaar nadat de verplichting tot betaling is ontstaan. Artikel 5:35 Awb bepaalt dat, in...

 • Aanbestedingsrecht

  Onregelmatigheden tijdens aanbestedingsprocedure; uitsluiting?

  Voor de nieuwbouw van het Museum Boijmans Van Beuningen moest een architect worden geselecteerd. Eén van de architecten vond het een goed idee om tijdens de aanbestedingsprocedure een...

 • Aanbestedingsrecht

  Heraanbesteding?

  Het hof ’s-Hertogenbosch heeft in een recente uitspraak nog eens duidelijk gemaakt wanneer een opdracht opnieuw moet worden aanbesteed. Het ging om de vraag of een overeenkomst tot...

 • Aanbestedingsrecht

  Ook een inschrijver moet alert zijn bij een aanbesteding

  Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland stond de vraag centraal hoe een normaal oplettend en redelijk geïnformeerd inschrijver de eis “variabel instelbare stijfheid...