Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Omgevingsrecht

  Nieuwe toepassing vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

  Afdeling doet uitspraak over vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht en volgt daarbij de conclusie van de staatsraad A-G.   In onze vorige nieuwsbrief zijn wij ingegaan op de...

 • Milieurecht

  Stof tot nadenken

  Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling de langverwachte uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft overwogen dat  het PAS als beoordelingskader niet...

 • Handhaving

  De gedoogbeslissing is niet (langer) appellabel

  De Afdeling oordeelt dat een gedoogbesluit geen besluit in de zin van de Awb is. Dit geldt ook voor de weigering of intrekking ervan.   In een eerdere nieuwsbrief schreef collega Jaap...

 • Handhaving

  Stel de juiste vraag!

  Bestuursorgaan heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de last - om de permanente bewoning van een recreatiewoning te staken - niet is uitgevoerd. Inschrijving in de BRP en verklaring...

 • Contractenrecht

  Oneigenlijke dwaling: toch betalen!

  Voortijdige beëindiging overeenkomst tussen gemeente en aannemer. Gemeente komt geen beroep toe op finale kwijting in beëindigingsovereenkomst wegens strijd met algemene beginselen...