Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare dienst en personeel

  Buitensporige werkomstandigheden

  Bij voortgaande arbeidsongeschiktheid wegens ziekte wordt de bezoldiging na afloop van een periode van 52 weken gekort. Van die korting wordt afgezien bij arbeidsongeschiktheid in en...

 • Onteigening

  Bij einde termijn geen noodzaak tot onteigening?

  Artikel 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Exploitatieplan. In plan opgenomen termijn voor bouwrijp maken van de grond is verlopen. Ontbreekt noodzaak tot onteigening?   De gemeente...

 • Omgevingsrecht

  Nieuwe toepassing vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

  Afdeling doet uitspraak over vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht en volgt daarbij de conclusie van de staatsraad A-G.   In onze vorige nieuwsbrief zijn wij ingegaan op de...

 • Milieurecht

  Stof tot nadenken

  Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling de langverwachte uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft overwogen dat  het PAS als beoordelingskader niet...

 • Handhaving

  De gedoogbeslissing is niet (langer) appellabel

  De Afdeling oordeelt dat een gedoogbesluit geen besluit in de zin van de Awb is. Dit geldt ook voor de weigering of intrekking ervan.   In een eerdere nieuwsbrief schreef collega Jaap...