Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Handhaving

  Voorkom inbraak, leg een last onder dwangsom op!

  Handhaving van het verbod in de APV om inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben. Voldoende aannemelijk dat handschoenen en schroevendraaiers waren bestemd om in te breken....

 • Handhaving

  Wanneer is sprake van een gelijk geval?

  Ligplaats gerealiseerd in strijd met artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo. Overtreder wijst erop dat elders in de gemeente ook ligplaatsen zijn gerealiseerd in strijd met artikel 2.1 lid 1 sub...

 • Handhaving

  Ontruiming woonwagenstandplaatsen

  Een vordering in kort geding tot de ontruiming van woonwagenstandplaatsen op gemeentegrond moet worden afgewezen, omdat de gemeente al over een publiekrechtelijke titel beschikt om te...

 • Contractenrecht

  Publiekrechtelijk instrumentarium

  De gemeente Tynaarlo laat een plan van aanpak opstellen voor de versterking van het winkelcentrum in het dorp Eelde, waarna zij een intentie- en samenwerkingsovereenkomst sluit met een...

 • Contractenrecht

  Grondbank

  De toenmalige gemeente Franekeradeel sluit een exploitatieovereenkomst met een ontwikkelaar.  Op basis daarvan neemt de gemeente grond in eigendom, ten einde deze onder te brengen in...