Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Algemeen bestuursrecht

  Belanghebbende bij een handhavingsverzoek?

  De Afdeling oordeelt dat het belang van betrokkene als eigenaar van aangrenzende percelen maakt dat zij een rechtstreeks betrokken belang, in de zin van artikel 1:2 van de  Algemene...

 • Algemeen bestuursrecht

  Mondeling bezwaar niet mogelijk

  Bezwaar kan uitsluitend worden gemaakt door het indienen van een bezwaarschrift. Er rust op het bestuursorgaan geen verplichting om, als het besluit een correcte rechtsmiddelenclausule...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Verzoek is stuiting?

  Overheidsaansprakelijkheid. Gemeente heeft onrechtmatig gehandeld door niet te melden dat de gevraagde (en geweigerde) bouwvergunning reeds van rechtswege was verleend. Vervolgens is...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Omzetting naar woonbestemming met voeten in de aarde

  Handelen van de gemeente ten aanzien van het door bewoners aan de projectontwikkelaar betalen van kosten voor de wijziging bestemmingsplan ‘Luttermolenveld’ om bestemming...

 • Aanbestedingsrecht

  Onbekende onderaannemer

  Aanbestedingsgeschil. Er is geen sprake van een voor herstel vatbare omissie. Vordering afgewezen.   De gemeente Amsterdam schrijft een aanbesteding uit voor een bepaald werk. In het...