Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Handhaving

  Stel de juiste vraag!

  Bestuursorgaan heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de last - om de permanente bewoning van een recreatiewoning te staken - niet is uitgevoerd. Inschrijving in de BRP en verklaring...

 • Contractenrecht

  Oneigenlijke dwaling: toch betalen!

  Voortijdige beëindiging overeenkomst tussen gemeente en aannemer. Gemeente komt geen beroep toe op finale kwijting in beëindigingsovereenkomst wegens strijd met algemene beginselen...

 • Contractenrecht

  Afgesproken singelbeplanting

  Privaatrechtelijk handelen in publiekrechtelijke kwesties door de overheid. Partijen hebben een privaatrechtelijke, zogenaamde ‘Bom+’ overeenkomst gesloten, waarbij gedaagde zich...

 • Bouwrecht

  RAW-bestek moet volledig zijn

  Een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevestigt nog maar eens dat het noodzakelijk is om alle afzonderlijke werkzaamheden in een RAW-bestek gedetailleerd te...

 • Bouwrecht

  Het handelen van de opdrachtgever

  Uit een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw volgt dat de afspraken zoals die in de aannemingsovereenkomst zijn opgenomen niet op zichzelf staan. Ook het handelen...