Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Contractenrecht

  Tilburgs theater: transparantie en gelijkheid bij verkoop!

  In 2011 zet de gemeente Tilburg een theatergebouw te koop voor een bedrag van € 10.000.000,-; deze verkooppoging wordt gestaakt. Begin 2013 wordt het gebouw opnieuw te koop gezet...

 • Algemeen bestuursrecht

  Verstop het snel

  In een uitspraak van de Afdeling van 15 juli 2020 zitten enkele voor de praktijk relevante elementen verstopt. De verzendtheorie krijgt een nieuwe invulling en uiteengezet wordt wanneer...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Carnavalshandhaving

  De gemeente Oosterhout heeft een Beleidsnota terrassen vastgesteld. Daarin is bepaald: “De drank- en/of voedselverstrekking moet direct vanuit de inrichting plaatsvinden; geen...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Coffeeshop-informatie

  Onjuist en/of onvolledige inlichtingen gemeente. Onrechtmatige daad. Schadevergoeding.   De burgemeester van Breda sluit een coffeeshop. De exploitant brengt daarop de wens naar voren...

 • Aanbestedingsrecht

  De opdracht niet goed uitgevraagd

  Hogeschool Utrecht schrijft een openbare aanbesteding uit voor het leveren van werkplekken en hardware met bijbehorende dienstverlening.   Inschrijver Centralpoint krijgt te horen dat...