Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Huurrecht

  Locatiebeleid en huur

  Toewijzing van de door de gemeente gevorderde verklaring voor recht dat de huurovereenkomst met betrekking tot de huur van een perceel losse grond ten behoeve van een tankstation...

 • Handhaving

  Werk aan de winkel voor de verzoeker tot handhaving!

  Als een verzoek tot handhaving wordt ingediend, is het in beginsel aan het bevoegd gezag om te onderzoeken of een overtreding wordt begaan. Van de verzoeker kan echter worden verlangd...

 • Handhaving

  Wat is de reikwijdte van een handhavingsverzoek en volstaat een mondelinge waarschuwing?

  De Afdeling oordeelt dat de reikwijdte van een handhavingsverzoek, nadat daarop is besloten, niet kan worden uitgebreid. Tevens oordeelt de Afdeling dat op een handhavingsverzoek niet...

 • Handhaving

  Verlenging begunstigingstermijn

  Hoewel een begunstigingstermijn in de regel niet langer mag zijn dan noodzakelijk is om de last te kunnen uitvoeren, mocht het bestuursorgaan in dit geval, gelet op de belangen van de...

 • Contractenrecht

  Ontbinding uitzonderlijk?

  De Hoge Raad heeft in arrest van 28 september 2018 in een aan hem door een rechter voorgelegde vraag aanleiding gevonden om zijn rechtspraak over de ontbindingsbevoegdheid te...