Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Eigendom terugvorderen na verlies door verjaring

  Indien publieke eigendom verloren gaat doordat een andere partij via verjaring eigenaar wordt, dan kan een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad worden ingesteld. De...

 • Handhaving

  Handhaving door politiek verantwoordelijk bestuursorgaan

  Uitgangspunt is dat bestuursdwangbevoegdheid hoort te worden toegekend aan een politiek verantwoordelijk bestuursorgaan. Hieruit volgt niet dat dat bestuursorgaan niet tot delegatie of...

 • Overig

  Exploitatieplan leidt tot schipbreuk onteigening?

  De Kroon besluit tot onteigening ten behoeve van de realisering van een bestemmingsplan van de gemeente Purmerend. De Hoge Raad heeft eerder uitgemaakt dat met het koninklijk besluit de...

 • Overig

  Gemeentewapen

  De Partij voor Weert, een lokale politieke partij, maakt via Twitter bekend een bepaald logo te zullen gebruiken, dat grote gelijkenis vertoond met het gemeentewapen. De gemeente Weert...

 • Privacy

  Gegevens over herkomst en nationaliteit leerlingen

  De rechtbank Midden-Nederland heeft zich onlangs uitgesproken over een Wob-verzoek van RTL Nederland B.V. (‘RTL’) aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (‘DUO’) met betrekking tot...