Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Algemeen bestuursrecht

  Vertrouwensbeginsel nog verder opgerekt?

  Raad heeft door het aannemen van een amendement bij de vaststelling van een eerder te wijzigen bestemmingsplan het vertrouwen gewekt dat bouwmogelijkheid niet zou worden wegbestemd...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Kansschade bij besluitenaansprakelijkheid

  Indien een gemeente ten onrechte de aanvraag voor een  bouwvergunning fase I afwijst wegens strijd met het bestemmingsplan is zij niet per se schadeplichtig. Vastgesteld moet worden of...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Causaliteit bij besluitenaansprakelijkheid

  Indien het aannemelijk is dat een bestuursorgaan in plaats van het onrechtmatige besluit ook een rechtmatig besluit kon nemen en dat ook zou hebben gedaan, dan ontbreekt het causaal...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Onrechtmatige overheidsdaad: gemeente moet kosten ter voorkoming en beperking van schade vergoeden

  Een arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden over een onrechtmatige overheidsdaad. Een gemeente heeft onrechtmatig gehandeld door in strijd met een interne instructie een document openbaar...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Uitsterfbeleid woonwagens

  Het door de gemeente gevoerde beleid met betrekking tot standplaatsen van woonwagens is niet in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling. Er is geen sprake van een onrechtmatige...