Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Civiel recht

  Logboek

  Geschil tussen burger en de gemeente Westerkwartier over wijziging van de bestemming van een perceel geruilde/verkochte grond. Vordering tot nakoming overeenkomst en schadevergoeding...

 • Civiel recht

  Nachtcafé

  Overheidsaansprakelijkheid. Verwijzing naar ECLI:NL:2012:BW0219. Een of meer gemeenteambtenaren verstrekken onjuiste inlichtingen over de uiterste sluitingstijd van een café. Niet is...

 • Bouwrecht

  Waterschade

  Dat overheden aansprakelijk kunnen zijn voor waterschade die optreedt tijdens bouwwerkzaamheden stond al vast, maar dat het bewijs om tot aansprakelijkheid te komen lastig te leveren is...

 • Algemeen bestuursrecht

  Bevoegdheid intrekking van een aanvraag

  Ook als er een gemachtigde in beeld is, blijft een aanvrager zelf bevoegd de aanvraag in te trekken. De gemachtigde van appellanten heeft zich bij het college gemeld om namens...

 • Algemeen bestuursrecht

  Einde personenfuik?

  Artikel 6:13 Awb is in ieder geval gedeeltelijk in strijd met het Verdrag van Aarhus. Milieuorganisaties hoeven geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit te hebben ingediend om beroep...