Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Contractenrecht

  Kluswoningen

  De gemeente Rotterdam verkoopt een aantal “kluswoningen” en verbindt daaraan de eis dat deze moeten worden opgeknapt overeenkomstig een door de gemeente vastgesteld programma van...

 • Bouwrecht

  Bouwtijdoverschrijding

  Meerwerk van meer dan 50% van de originele aanneemsom leidt tot flinke bouwtijdoverschrijding, maar beperkte stagnatieschade. Hoe dat zit volgt uit de volgende uitspraak van de Raad van...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Totstandkoming koopovereenkomst en onrechtmatig afbreken van onderhandelingen

  In deze zaak gaat het om de verkoop van een theater door de gemeente. Een directeur van een holding had belangstelling en heeft een mondeling bod gedaan. Is er een koopovereenkomst tot...

 • Aanbestedingsrecht

  Gunningssystematiek voldoende transparant?

  ProRail heeft een aanbestedingsprocedure ingetrokken, omdat de aanbestedingsprocedure ernstige gebreken zou bevatten. De gehanteerde gunningssystematiek zou niet voldoende transparant...

 • Aanbestedingsrecht

  Geschakelde quasi-inbesteding

  Tot 1 januari 2020 besteden de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hun afvalverwerking uit aan AVR-afvalverwerking B.V. Dat contract hebben zij opgezegd om over te gaan...