Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aanbestedingsrecht

  Clusterverbod: MKB-recht?

  Kort geding. Aanbesteding. Gemeente handelt niet in strijd met clusterverbod van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012.   In artikel 1.5 Aanbestedingsweg 2012 is samengevat bepaald dat een...

 • Overig

  Posterieure overeenkomst

  Kan de gemeente onverkort aanspraak maken op de in de posterieure overeenkomst overeengekomen exploitatiebijdrage, indien is gebleken dat de verhaalbare kosten de opbrengsten van een...

 • Overig

  Fishing expeditie

  Incidentele vordering ex artikel 843a afgewezen. Fishing expeditie. Contractsvrijheid overheid bij privaatrechtelijke aanbod tot verkoop van haar grond. Geen schending...

 • Overig

  Terugvorderen van staatssteun

  De Wet terugvordering staatssteun treedt met ingang van 1 juli 2018 in werking. Deze nieuwe wet biedt grondslagen voor het terugvorderen van ten onrechte verleende steun. Met ingang...

 • Ruimtelijke ordening

  Elektriciteitsproductie is een goed

  Op woensdag 6 juni 2018 heeft staatsraad-advocaat generaal Widdershoven een conclusie genomen in de zaak over het rijksinpassingsplan 'Windpark Zeewolde'. De voorzitter van de Afdeling...