Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Privacy

  De werking van de AVG in het sociaal domein

  Het college van burgemeester en wethouders is, gelet op artikel 15, eerste lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden de naam van de anonieme melder in een...

 • Huurrecht

  Huurachterstand: wettelijke rente of handelsrente?

  In de Nederlandse rechtspraak werd door rechters verschillend geoordeeld over de vraag of de wettelijke rente of wettelijke handelsrente is verschuldigd over een huurachterstand. Het...

 • Handhaving

  Wachten met invordering = uitstel van betaling

  De mededeling aan de overtreder dat wordt gewacht met de invordering van de verbeurde dwangsommen, totdat de invorderingsbeschikking formele rechtskracht heeft verkregen, is een besluit...

 • Gezondheidsrecht

  Inspectie legt bevel op aan zorgaanbieder na uitbraak Covid-19

  Op 17 september 2020 heeft een zorgaanbieder bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld dat er in een van haar verzorgingstehuizen van de 24 cliënten, 13 cliënten positief...

 • Gezondheidsrecht

  Beleid vijf zorgkantoren voor inkoop langdurige zorg onrechtmatig

  De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat het beleid dat vijf zorgkantoren hebben vormgegeven voor de inkoop van langdurige zorg onrechtmatig is, in ieder...