Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare orde en veiligheid

  Ontbreken juridische aanspraak achterblijver op woning staat niet aan huisverbod in de weg

  Onder omstandigheden kan de burgemeester een huisverbod opleggen aan de enige huurder van een woning, zodat iemand die daar anders dan incidenteel verblijft in de woning kan...

 • Openbare dienst en personeel

  Lekken van informatie

  Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep maakt duidelijk dat aan het bewaren van de vertrouwelijkheid van informatie  die een ambtenaar op zijn werk ter kennis komt grote...

 • Openbare dienst en personeel

  Informele waarneming

  In een uitspraak van 18 oktober 2018 gaat de Centrale Raad  van Beroep in op informele waarneming en de verplichting van het bevoegd gezag om daarvoor uit hoofde van goed...

 • Openbare dienst en personeel

  Beëindiging detachering

  Wanneer een ambtenaar wordt gedetacheerd bij een andere organisatie, en die organisatie beëindigt de detachering, lijkt de bestuursrechter de reactie van de werkgever op die...

 • Omgevingsrecht

  Aanvrager omgevingsvergunning moet strijd Dienstenrichtlijn motiveren

  Ten aanzien van een besluit tot weigering van een omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan zal degene die zich beroept op strijdigheid van planregels met de...