Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Onrechtmatig principe-besluit

  Onrechtmatig handelen door gemeente in de voorbereidingsfase. Onrechtmatige daad van de gemeente door nemen en handhaven besluit dat naderhand is vernietigd. Beroep op verjaring faalt....

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Verkoop door gemeente is onrechtmatig jegens concurrent van koper

  Verkoop van een monumentaal pand in de Blauwestad voor € 1,- door de gemeente. Geen verboden staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU want beperkt effect op interstatelijke handel....

 • Aanbestedingsrecht

  Rechtsverwerking bij aanbestedingen

  De leer omtrent de rechtsverwerking bij aanbestedingen lijkt steeds strenger te worden. Een inschrijver moet tijdig klagen. Inherent daaraan is dat de verwachting ten aanzien van de...

 • Sociaal domein

  Zorgverleners belanghebbende bij WMO-besluiten

  De Centrale Raad oordeelt dat de uitbater van het zorgcentrum een eigen zelfstandig belang heeft bij het besluit gericht aan een van haar cliënten, omdat aannemelijk is dat de uitbater...

 • Privacy

  Datalekregister bij overheidsorganisaties: waar moet u op letten?

  Elke week komt een organisatie of bedrijf wel in het nieuws omdat er sprake is van een datalek. We kennen allemaal het voorbeeld van Facebook, maar ook de provincie Gelderland had...