Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Ongefundeerde lengtebeperking

  Overheidsaansprakelijkheid. Formele rechtskracht. Schadestaatprocedure. Opnemen lengtebeperking voor de bouw van schepen door de gemeente in ontwerp- bestemmingsplan onzorgvuldig en...

 • Aanbestedingsrecht

  Nietigverklaring van een dagvaarding in een aanbestedingszaak

  Een kort geding met betrekking tot een gevoerde aanbestedingsprocedure wordt gestart met het betekenen van een summiere dagvaarding, waarin de stellingen niet worden onderbouwd....

 • Sociaal domein

  Contractuele tarieven wijzigen in de zorg is niet billijk

  Een gemeente en zorgaanbieder werken op basis van een contract. De gemeente wijzigt de overeenkomst. De tariefafspraken worden naar beneden bijgesteld en een plafondbudget wordt...

 • Sociaal domein

  Medewerking vaststelling zorgbehoefte

  Op 16 januari 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep twee uitspraken gewezen waarin de medewerking van de aanvragers van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te wensen overliet....

 • Staatssteunrecht

  Stadskantoor Heerlen

  De huur van het bestaande stadskantoor van de gemeente Heerlen eindigt per 1 januari 2016. Op 30 januari 2014 sluiten de gemeente en een projectontwikkelaar een koopovereenkomst voor...