Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Algemeen bestuursrecht

  Hoor op tijd

  Bestuursorgaan kan de beslistermijn voor beslissing op bezwaar niet op grond van artikel 7:10 lid 4 sub c Awb verlengen omdat nog gehoord moet worden.Het bestuursorgaan kan de...

 • Aanbestedingsrecht

  Tweefasenaanbesteding in de bouw

  Bij de uitvoering van de nodige bouwprojecten is gebleken dat, veel aspecten niet waren voorzien ten tijde van de aanbesteding dan wel dat, de prikkel de opdracht te verkrijgen leidend...

 • Aanbestedingsrecht

  Open house procedure in de zorg

  Aanbesteden en de wereld van de zorg staan op gespannen voet met elkaar. De open house procedure wordt daarom vaak als middel gezien om niet te hoeven aanbesteden. Kunnen er in dat...

 • Openbare orde en veiligheid

  Tijdelijke wet maatregelen covid-19: de burgemeester weer de baas

  Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking getreden. Wat betekent dat voor de handhaving van de coronamaatregelen?Op 13 november 2020 werd de Tijdelijke...

 • Openbare orde en veiligheid

  Ook zonder medische noodzaak kan iemand voor zichzelf hennep kweken

  Een helder en consistent betoog van de overtreder over eigen gebruik maakt volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg dat in dit geval aannemelijk is dat aangetroffen...