Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Ruimtelijke ordening

  Betaalplanologie?

  Grondexploitatieovereenkomsten die de gemeente Koggenland heeft gesloten met een aantal initiatiefnemers van bouwplannen zijn niet nietig of vernietigbaar op grond van artikel 3:40 lid...

 • Openbare orde en veiligheid

  Rechter heft huisverbod ten onrechte op

  In de Wet tijdelijk huisverbod is de bevoegdheid opgenomen voor de rechter om een huisverbod dat nog geldt op de dag van de uitspraak op te heffen waar er zich feiten of omstandigheden...

 • Omgevingsrecht

  Verhuurder permanent bewoonde recreatiewoning geen overtreder

  In zes uitspraken van 20 september 2017 heeft de Afdeling overwogen dat eigenaren van recreatiewoningen, die deze verhuurden aan huurders die de woningen gebruikten voor permanente...

 • Omgevingsrecht

  Permanente bewoning en het overgangsrecht

  Het is aan degene die zich op het overgangsrecht van een bestemmingsplan beroept om de feiten en omstandigheden waarop dat berust aannemelijk te maken. Twee uitspraken van de Afdeling...

 • Insolventierecht

  Verzet tegen dwangbevel: schorsende werking, maar geen afweermiddel tegen faillissementsaanvraag

  Het instellen van verzet tegen een dwangbevel heeft schorsende werking, maar daarmee kan een faillissementsverzoek dat is gebaseerd op vorderingen waarvoor het dwangbevel is afgegeven...