Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aanbestedingsrecht

  Kan na het verstrijken van de gestanddoeningstermijn alsnog worden gegund?

  Na het verstrijken van de gestanddoeningstermijn kan de inschrijver alsnog de inschrijving gestand doen. De aanbestedende dienst kan dan definitief gunnen aan de betreffende...

 • Overig

  Een onderhandse koopakte

  Contractenrecht, bewijsrecht. Is er een koopovereenkomst terzake van onroerend goed gesloten? Uitleg en bewijskracht van onderhandse akte; art. 157 lid 2 Rv. Bewijsoordeel voldoende...

 • Sociaal domein

  Een passend zorgaanbod voor een jeugdige

  Tussen de curator en de gemeente is in geschil of de gemeente gehouden is een jeugdhulp voorziening te treffen voor de minderjarige, nu voor hem een indicatie op grond van de Wet...

 • Openbare orde en veiligheid

  Zoals de wetgever artikel 13b Opiumwet had bedoeld

  Uit een uitspraak van 6 december 2017 blijkt een nieuwe lijn van de Afdeling waar het gaat om de bevoegdheid van de burgemeester om woningen te sluiten op grond van artikel 13b van de...

 • Openbare dienst en personeel

  SW-geïndiceerde werknemers

  De kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft op 19 december 2017 een tamelijk geruchtmakende uitspraak gedaan over de rechtspositie van SW-geïndiceerden die via een...