Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare dienst en personeel

  Wedertewerkstelling

  De kantonrechter van de rechtbank Den Haag in kort geding laat nog eens zien dat het een ambtelijk werkgever nog steeds niet is toegestaan om een ‘genormaliseerde’ ambtenaar te...

 • Openbare dienst en personeel

  Rekenplichtig ambtenaar

  De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het ontslag op staande voet dat een ambtenaar had gehad wegens onvoldoende controle op facturen niet rechtsgeldig...

 • Openbare dienst en personeel

  Participatie=arbeid?

  Arbeidsrecht. Verrichten van werkzaamheden door uitkeringsgerechtigde op participatieplaats (Participatiewet (Pw)). Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken (art....

 • Handhaving

  Motivering hoogte dwangsom

  Als bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom de “Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen” van Kenniscentrum Infomil als uitgangspunt wordt genomen, dan moeten de...

 • Handhaving

  Twee overtreders, twee dwangsommen?

  Als een last onder dwangsom wordt opgelegd aan twee overtreders en die last niet wordt uitgevoerd, dan zijn beide overtreders verplicht de dwangsom te betalen. Er is geen verplichting...