Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare orde en veiligheid

  Sluiting onevenredig bij periodieke controles door verhuurder

  Wanneer een verhuurder het door hem verhuurde periodiek controleert, daarbij op een hennepkwekerij stuit en zelf passende maatregelen neemt om de overtreding te beëindigen kan de...

 • Openbare orde en veiligheid

  Een grensgeval

  De deur leek met een uitspraak van de Afdeling van 12 december 2018 open te staan voor alle gemeenten om een Damoclesbeleid te voeren dat de sluiting van een woning bij een eerste...

 • Openbare orde en veiligheid

  Bevoegdheid 13b Opiumwet maakt burgemeester geen civiel rechtssubject

  De saunaclub in Roermond, waarover ik eerder schreef, dagvaardde de burgemeester en vorderde de feitelijke uitvoering van de sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet te staken. De...

 • Omgevingsrecht

  Verstopte aanvraag omgevingsvergunning

  De Afdeling heeft recent een voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan die ziet op de eisen die gesteld worden aan de aanvraag van een omgevingsvergunning die mogelijk van...

 • Huurrecht

  Aanpak illegale verhuur woningen

  Veel gemeenten hebben te maken met ongewenste effecten van toeristische verhuur. Het handhaven van illegale toeristische verhuur is lastig, mede omdat gemeenten geen goed zicht hebben...