Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Privacy

  Wel of geen besluit?

  De mededeling dat een onderzoek is gestart in het kader van de Treiteraanpak is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook de mededeling dat daarbij...

 • Privacy

  Onafhankelijkheid Autoriteit Persoonsgegevens

  De Raad van State heeft onlangs bevestigd dat de (Nederlandse) Autoriteit Persoonsgegevens voldoet aan de eisen op grond van artikel 28, eerste lid van de zogenoemde...

 • Privacy

  Informatieverzoeken op grond van de AVG

  Sinds 25 mei 2018 is de veelbesproken Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG biedt net zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet openbaarheid...

 • Openbare orde en veiligheid

  Kortsluiting in huisverbodzaken

  In vrijwel alle huisverbodzaken wordt kortgesloten: er wordt tegelijkertijd uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening en de hoofdzaak. In dit geval was dat ten onrechte.   Uit in...

 • Openbare orde en veiligheid

  Ontmanteling hennepkwekerij bij ernstig gevaar

  Waar een hennepkwekerij in een woning wordt aangetroffen kan de burgemeester er voor kiezen om die woning te sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Het college heeft echter...