Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Ruimtelijke ordening

  Wat is wonen?

  Wanneer ‘wonen’ in een bestemmingsplan niet is gedefinieerd, moet aansluiting gezocht worden bij het algemeen spraakgebruik. Dat kan betekenen dat kamerverhuur aan derden, hoewel...

 • Openbare orde en veiligheid

  Noodbevel niet proportioneel

  Maatregelen die de burgemeester in het kader van de handhaving van de openbare orde neemt zullen proportioneel moeten zijn. Ten aanzien van een noodbevel heeft de rechtbank Gelderland...

 • Openbare orde en veiligheid

  Huisverbod in het belang van de kinderen

  De burgemeester mag bij het opleggen van een huisverbod aan het belang van de kinderen een zwaar gewicht toekennen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 9 januari 2019 blijkt dat...

 • Openbare orde en veiligheid

  “De wellnesslocatie om middels diverse mogelijkheden volledig te ontspannen”

  Een overtreder heeft in beroep een discussie opgeworpen over de waarde van bestuurlijke rapportages in het aannemelijk maken dat in zijn pand aangetroffen drugs bestemd zijn voor...

 • Handhaving

  Aanmaning zonder betalingstermijn heeft geen stuitende werking

  Een aanmaning waarin geen betalingstermijn is opgenomen, is geen aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 Awb en heeft daarom geen stuitende werking.   De bevoegdheid tot invordering...