Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Overig

  Verjaring …

  Inwoners van de gemeente Bergen hebben een stuk gemeentegrond met een oppervlakte van circa 60m2 bij hun tuin getrokken door dit met gaas en een hekje te omsluiten. De gemeente claimt...

 • Ruimtelijke ordening

  Geen vergoeding directe planschade bij wegvallen tijdelijk voordeel

  In een uitspraak van 4 december 2019 heeft de Afdeling overwogen dat voor de vergoeding van nadeel dat uitsluitend bestaat uit het wegvallen van een tijdelijk voordeel geen aanleiding...

 • Openbare orde en veiligheid

  Tuincentrum of growshop?

  Sinds 1 januari 2019 is de sluitingsbevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet verruimd. De burgemeester heeft sindsdien ook de mogelijkheid om een pand te sluiten als er...

 • Openbare orde en veiligheid

  Onmiddellijke handhaving van de openbare orde

  Wat is onmiddellijk? De onmiddellijkheidseis voor toepassing van artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet moet ruim worden uitgelegd. Onmiddellijke handhaving van de openbare orde in de zin...

 • Openbare orde en veiligheid

  Ernstige twijfels over de bevoegdheid van de burgemeester

  De eerste (gepubliceerde) uitspraak van een rechter over de Wet aanpak woonoverlast is een feit. Op 1 juli 2019 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant...