Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Civiel recht

  Transformatie van huur

  Verhuur van losse grond door de gemeente aan huurder voor opslag van kermismateriaal en plaatsing woonwagen. Door verloop van tijd, wetswijziging en wijziging van beleid voor...

 • Civiel recht

  Plakoksel

  Tak valt van een boom op een geparkeerde auto. Is de gemeente daarvoor aansprakelijk? Nee, onvoldoende gesteld ten aanzien van de aan de gemeente verweten schending van de...

 • Bouwrecht

  Stelplicht en bewijslast (in bouwarbitrageprocedures)

  Het bouwrecht leidt vaak tot uitvoerige (arbitrage-)uitspraken over ingestelde (meerwerk-) claims aan de hand van een (technische) beschouwing van de feiten. Een uitspraak van bijna 19...

 • Aanbestedingsrecht

  Een afdracht is beter dan geen afdracht

  Aanbestedingsrecht. Schadevergoeding. Aanbestedende dienst aansprakelijk ten opzichte van de als tweede gerangschikte inschrijver. Inschrijving van de winnende partij had ter zijde...

 • Overig

  Vervangende machtiging

  Art. 5:91 lid 4 BW erfpachtzaak – gemeente geen redelijke grond om overdracht te weigeren: de kantonrechter verleent vervangende machtiging   De gemeente Rotterdam is eigenaar van...