Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Overig

  Verjaarde damwand

  De gemeente Harlingen verleent in 1976 een bouwvergunning voor de plaatsing van een damwand. De damwand blijkt te zijn gerealiseerd op een perceel dat eigendom is van de gemeente. In...

 • Sociaal domein

  Privacy in het Sociaal Domein

  Het zal niemand zijn ontgaan dat de bescherming van persoonsgegevens een hot item is. De Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) speelt daarbij een rol, als ook de incidenten...

 • Sociaal domein

  Tariefdifferentiatie in het sociaal domein

  De rechtbank Noord-Nederland is onder verwijzing naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 17 mei 2017 van mening dat tariefdifferentiatie bij de toekenning van een pgb op...

 • Openbare orde en veiligheid

  Aanwijzing Opiumwet blijft leidend voor vaststellen handelshoeveelheid

  Op 23 januari 2017 deed de rechtbank Zeeland-West-Brabant een verrassende uitspraak in een zaak over een woningsluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet. De rechtbank overwoog...

 • Openbare orde en veiligheid

  Gebiedsverbod voor zedendelinquent

  De terugkeer van zedendelinquenten in de wijk gaat niet zelden gepaard met maatschappelijke onrust. In het verleden is door menig burgemeester gepoogd een gebiedsverbod op te leggen om...