Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare dienst en personeel

  Reorganisatiebesluit

  Een reorganisatiebesluit van een ambtelijk werkgever kan worden getoetst in een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het daaropvolgend besluit tot boventallig verklaring. Bij die toetsing...

 • Openbare dienst en personeel

  Terugvordering AOW-compensatie

  In een recente uitspraak legt de Centrale Raad nog eens uit welke regels gelden in een ambtelijk dienstverband voor de terugvordering door de werkgever van teveel betaalde bedragen ....

 • Openbare dienst en personeel

  Locatiekeuze

  In artikel 46d van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat de overleg-, instemmings-, en adviesrechten van een ondernemingsraad bij de overheid niet gelden voor de...

 • Omgevingsrecht

  Relativiteit, parkeren en welstand

  Omwonenden verzetten zich tegen een bouwplan omdat zij vrezen dat een te realiseren bedrijfsgebouw negatieve invloed heeft op hun woon- en leefklimaat. Zij stellen dat er niet in...

 • Handhaving

  Onherroepelijke last, toch geen invordering vanwege onrechtmatigheid last


  Last onder dwangsom onherroepelijk. Dwangsommen verbeurd. De Afdeling oordeelt, net zoals zij in haar uitspraak van 20 september 2017 heeft gedaan, dat het college toch niet tot...