Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Milieurecht

  Geen MER voor zonnepark

  Een zonnepark is geen industriële installatie voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water als bedoeld in categorie D 22.1 van de bijlage bij het Besluit mer en is in...

 • Mededingingsrecht

  “Integrale kostprijs”

  De gemeente Hellevoetsluis verhuurt ligplaatsen in een jachthaven. Op grond van de Wet Markt en Overheid, opgenomen in artikel 25i van het Mededingingswet moet de gemeente bij de...

 • Handhaving

  Bestuurders van rechtspersonen als overtreders in de zin van de Wet milieubeheer

  De Afdeling heeft nogmaals bevestigd dat, naast degene die de gedraging in fysieke zin verricht, een bestuurder die van de betrokken gedraging op de hoogte was maar daaraan – hoewel...

 • Contractenrecht

  Overeengekomen gebruik?

  De gemeente Venlo verkoopt een pand in het stadscentrum met de volgende omschrijving “Commerciële ruimte met bovenwoning en garage met ruime bestemmingsmogelijkheden.” Volgens de...

 • Contractenrecht

  Een tuin met de bestemming “groen”

  De gemeente Vianen heeft besloten tot de verkoop van zogenaamd “snippergroen”. Het gaat om delen van een plantsoen, die grenzen aan de achtertuin van een aantal woningen. Kort na...