Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Contractenrecht

  Ontbinding uitzonderlijk?

  De Hoge Raad heeft in arrest van 28 september 2018 in een aan hem door een rechter voorgelegde vraag aanleiding gevonden om zijn rechtspraak over de ontbindingsbevoegdheid te...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Bevoegdhedenovereenkomst en wegbestemming

  Overheidsaansprakelijkheid. De gemeente heeft op goede gronden de overeenkomst met eigenaar kantoorpand ontbonden en verdere planologische medewerking gestaakt.   De eigenaar van een...

 • Aanbestedingsrecht

  Ten onrechte niet aanbesteed

  Als de mededinging om technische redenen ontbreekt, dan mag de opdracht door een bepaalde ondernemer worden verricht. De mededinging kan ook ontbreken doordat als gevolg van de...

 • Privacy

  Schadevergoeding voor onrechtmatige verstrekking van persoonsgegevens aan een derde

  Een schrijnende zaak waarin de Afdeling onlangs uitspraak deed maakt duidelijk dat het voor een betrokkene nog niet zo eenvoudig is om schadevergoeding te verkrijgen voor onrechtmatige...

 • Privacy

  Onjuiste verwerking van persoonsgegevens

  Wat zijn de mogelijkheden om een onjuiste verwerking van persoonsgegevens te herstellen? Een eenvoudige vraag die soms niet gemakkelijk valt te beantwoorden. Een uitspraak van de...