Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Gezondheidsrecht

  Procedure tussen zorginstelling en de minister voor Medische Zorg

  Een belanghebbende kan in een procedure tegen een invorderingsbeschikking in beginsel niet met succes, gronden naar voren brengen die hij tegen de last onder dwangsom naar voren had...

 • Gezondheidsrecht

  Beschikbaarheidbijdrage voor spoedeisende hulp en acute verloskunde

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan geen hogere beschikbaarheidbijdrage toekennen dan de bijdrage die zij op grond van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG kan toekennen. ...

 • Bouwrecht

  Gefaseerde opdrachtverlening

  Gefaseerde opdrachtverlening kan gevolgen hebben voor de vraag wanneer een opdracht is afgerond en daardoor wanneer verval- en verjaringstermijnen aanvangen. Een recente uitspraak van...

 • Algemeen bestuursrecht

  Verzending per post; wijziging lijn van de jurisprudentie

  De Centrale Raad van Beroep wijzigt haar jurisprudentie. Onder “verzending per post” als bedoeld in artikel 6:9 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt vanaf nu niet alleen...

 • Algemeen bestuursrecht

  Procesrechtelijke perikelen

  Een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 18 juni 2020 in een Damocleszaak trekt de aandacht. Niet omdat de uitspraak tot nieuwe inzichten leidt over de toepassing van artikel...