Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Handhaving

  Conclusie staatsraad A-G over vertrouwensbeginsel

  Conclusie staatsraad A-G over vertrouwensbeginsel. A-G vindt dat makkelijker moet worden aangenomen dat sprake is van een toezegging die aan het bestuursorgaan kan worden toegerekend en...

 • Handhaving

  Botsing van sancties?

  De stapeling van een herstelsanctie (woningsluiting) en een bestraffende sanctie (bestuurlijke boete wegens onttrekking aan de woningvoorraad) is mogelijk, omdat beide typen sancties...

 • Handhaving

  De prikkelende werking van de dwangsom

  Een dwangsom moet voldoende prikkelende werking hebben om de last uit te voeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. Draagkracht speelt daarbij geen rol. Wordt een last niet...

 • Handhaving

  Invorderingsbeschikking en formele rechtskracht last onder dwangsom

  De Afdeling nuanceert formele rechtskracht onderliggende herstelsanctie. In de procedure tegen een invorderings- of kostenbeschikking kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden...

 • Bouwrecht

  Kademuur

  Wat te doen als het toeristenseizoen in aantocht is, terwijl de door de gemeente ingeschakelde aannemer nog niet eens tot bestelling van de op de kade aan te brengen heipalen is...