Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Huurrecht

  Een escape voor louche verhuurders?

  De Amsterdamse kantonrechter heeft op 23 oktober 2017 een opmerkelijke uitspraak gedaan. De vordering van een verhuurder om een huurder te veroordelen tot medewerking aan periodieke...

 • Huurrecht

  Gebruiks- of huurovereenkomst?

  Voor het antwoord op de vraag of een overeenkomst kan worden gekwalificeerd als een gebruiksovereenkomst of als een huurovereenkomst, is van belang of een voldoende bepaalbare...

 • Handhaving

  Pyrazool: partieel handhaven in dit geval passend

  Vanuit een waterzuiveringsinstallatie op het industrieterrein Chemelot in Geleen werd in 2015 de chemische stof pyrazool geloosd op de Maas. Het waterschap heeft daarop handhavend...

 • Handhaving

  Een verzoek tot handhaving, wat nu?

  Dit is een eerste bijdrage (in een serie van twee) over hoe om te gaan met een verzoek tot handhaving door een derde belanghebbende. In deze aflevering komt aan de orde wat naar...

 • Handhaving

  Begunstigingstermijn te kort? Geen verhaal kosten bestuursdwang!

  Last onder bestuursdwang opgelegd. Begunstigingstermijn blijkt te kort. Bestuursdwang is reeds uitgevoerd, zodat geen nieuwe begunstigingstermijn kan worden geboden: de kosten van...