Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Handhaving

  Advocaat-Generaal: ‘gedoogverklaring is in beginsel geen besluit’

  Conclusie van de Advocaat-Generaal Widdershoven over de vraag of een (persoonsgebonden) gedoogverklaring een besluit is als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb. Dat is volgens hem slechts...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Publiekrechtelijke verantwoordelijkheid

  De gemeente Oudewater nodigt twee partijen uit om een plan te bedenken voor een zwembad: de één bedenkt een plan voor een overdekt zwembad en de ander voor een openluchtzwembad. Een...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Onrechtmatige ambtelijke handhavingsuitlatingen

  Op 6 december 2017 heeft er een controle plaatsgevonden van een aantal boven winkelpanden gelegen woningen in de Gemeente Hof van Twente. De bovenwoningen werden gesloten en verzegeld,...

 • Aanbestedingsrecht

  Jeugdzorg en aanbesteden

  Aanbesteden in jeugdzorgland is geen sinecure. De rechtbank Amsterdam heeft onlangs de gevolgde procedure van achttien gemeenten voor de inkoop van gesloten jeugdzorg onder de loep...

 • Overig

  Erfpacht en vertrouwensbeginsel

  In het verleden heeft de gemeente Zaanstad al haar grond in beginsel in erfpacht uitgegeven; het was niet mogelijk om het eigendom te kopen.   In 1995 heeft de gemeenteraad een in 2006...