Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Huurrecht

  Ontbinding huurovereenkomst na burgemeesterssluiting

  Wordt een verhuurd pand gesloten op last van de burgemeester wegens overtreding van de Opiumwet, dan kan een verhuurder de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Recent moest...

 • Handhaving

  Bestuurlijke waarschuwing voortaan een besluit?

  Op 24 januari 2018 heeft de Afdeling de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven (A-G) openbaar gemaakt over de vraag in welke omstandigheden een bestuurlijke...

 • Bouwrecht

  Terugkomen op goedgekeurde meerwerkopdrachten kan niet

  In het kader van een procedure worden met enige regelmaat bepaalde vorderingen uitvergroot of zelfs ‘opgeklopt’. Of de aannemer in deze kwestie dit heeft gedaan, blijft in het...

 • Algemeen bestuursrecht

  Een Wob-verzoek?

  Een verzoek kan niet als Wob-verzoek worden aangemerkt indien de verzoeker met zijn verzoek geen openbaarmaking voor een ieder heeft beoogd.     Het College ter Beoordeling van...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  De skihal

  Aansprakelijkheid gemeente. Hebben B&W zich voldoende ingespannen om de wijzigingen in de bouwplannen ten opzichte van een eerder verleende bouwvergunning, mogelijk te...