Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aanbestedingsrecht

  Merkverwijzing

  Aanbesteding vervanging straatverlichting; voorgeschreven materiaal; Grossmann; uitsluiting wegens aanbieden niet-gelijkwaardig armatuur.De gemeente Nuenen schrijft een aanbesteding uit...

 • Sociaal domein

  Gewekte verwachtingen in het sociaal domein?

  Ook in het sociaal domein stellen burgers regelmatig dat namens het college toezeggingen zijn gedaan en/of verwachtingen zijn gewekt op grond waarvan zij recht menen te hebben op...

 • Sociaal domein

  Time-out in gesloten setting?

  Is het mogelijk om een voorwaardelijke machtiging tot plaatsing in een gesloten setting te verkrijgen en deze in te zetten als jeugdige een time-out van de gezinssituatie nodig heeft?...

 • Privacy

  De werking van de AVG in het sociaal domein

  Het college van burgemeester en wethouders is, gelet op artikel 15, eerste lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden de naam van de anonieme melder in een...

 • Huurrecht

  Huurachterstand: wettelijke rente of handelsrente?

  In de Nederlandse rechtspraak werd door rechters verschillend geoordeeld over de vraag of de wettelijke rente of wettelijke handelsrente is verschuldigd over een huurachterstand. Het...