Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Overig

  De staatssteunontvanger moet op zijn tellen passen (maar de steunbetaler ook!)

  In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden gaat het om de gemeente Harlingen bij aankoop van een perceel grond verleende staatssteun. De grond is gelegen tussen het centrum van...

 • Openbare orde en veiligheid

  Sluiten zonder waarschuwen, niet alleen in het grensgebied?

  De Afdeling heeft in een uitspraak van 12 december 2018 overwogen dat Damoclesbeleid dat voorziet in een sluiting van lokalen bij een eerste constatering van overtreding van de Opiumwet...

 • Openbare orde en veiligheid

  Doorgeladen vuurwapens verstoren de openbare orde

  In een op 6 december 2018 gepubliceerde uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter van 16 mei 2017 stond de vraag centraal of de burgemeester van Aalsmeer een woning op grond van...

 • Handhaving

  Voorkom inbraak, leg een last onder dwangsom op!

  Handhaving van het verbod in de APV om inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben. Voldoende aannemelijk dat handschoenen en schroevendraaiers waren bestemd om in te breken....

 • Handhaving

  Wanneer is sprake van een gelijk geval?

  Ligplaats gerealiseerd in strijd met artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo. Overtreder wijst erop dat elders in de gemeente ook ligplaatsen zijn gerealiseerd in strijd met artikel 2.1 lid 1 sub...