Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Omgevingsrecht

  Huisvesting arbeidsmigranten zonder omgevingsvergunning mogelijk

  Als ‘wonen’ op grond van het bestemmingsplan is toegestaan en het begrip is in het plan niet gedefinieerd, dan zijn diverse uiteenlopende vormen van huisvesting mogelijk zonder...

 • Mededingingsrecht

  De Financiële Dienstverlener (DFH)

  De Financiële Dienstverlener (DFH) B.V. verleent diensten op het gebied van onder meer bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap. De gemeente Deventer biedt aan haar...

 • Huurrecht

  Verhuurd oppervlakte kleiner dan gedacht; huurvermindering?

  Voor de vraag of sprake is van een gebrek – en de daarop volgende vraag of een huurder aanspraak kan maken op huurvermindering – is van belang hetgeen een huurder bij aanvang van de...

 • Gezondheidsrecht

  Zorgverzekeraar moet excessieve zorgnota aantonen

  Sommige zorgverzekeraars maximeren de vergoeding van zorgdeclaraties bij restitutie-polissen en wijzen vergoeding boven dat maximum stelselmatig af. De maxima zijn zo vastgesteld dat...

 • Contractenrecht

  Tilburgs theater: transparantie en gelijkheid bij verkoop!

  In 2011 zet de gemeente Tilburg een theatergebouw te koop voor een bedrag van € 10.000.000,-; deze verkooppoging wordt gestaakt. Begin 2013 wordt het gebouw opnieuw te koop gezet...