Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Algemeen bestuursrecht

  Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder Wob

  De Afdeling oordeelt dat sms- en whatsApp-berichten onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen, mits het om zakelijke berichten gaat. Het maakt daarbij niet uit of  die...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Geen mededeling vergunning van rechtswege

  Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Bouwvergunning geweigerd. Miskenning dat reeds begunstigend besluit van rechtswege was verleend. Gronden voor en ingangstijdstip...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Digitaal besluit en feitelijke gevolgen

  Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Maatstaf voor condicio sine qua non-verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade. Vergelijking met de hypothetische...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Ongefundeerde lengtebeperking

  Overheidsaansprakelijkheid. Formele rechtskracht. Schadestaatprocedure. Opnemen lengtebeperking voor de bouw van schepen door de gemeente in ontwerp- bestemmingsplan onzorgvuldig en...

 • Aanbestedingsrecht

  Nietigverklaring van een dagvaarding in een aanbestedingszaak

  Een kort geding met betrekking tot een gevoerde aanbestedingsprocedure wordt gestart met het betekenen van een summiere dagvaarding, waarin de stellingen niet worden onderbouwd....