Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Privacy

  Uitzonderingen op inzagerecht AVG

  In de vorige nieuwsbrief ben ik ingegaan op het recht van betrokkenen om informatieverzoeken in te dienen op grond van de AVG. Zoals ik in die bijdrage al heb aangegeven is dat recht...

 • Openbare orde en veiligheid

  Alleen woningsluiting bij drugshandel vanuit de woning

  De Afdeling heeft in een uitspraak van 22 augustus 2018 (meer) duidelijkheid  verschaft over  het in artikel 8 EVRM vervatte recht op respect voor het privéleven in relatie tot de...

 • Openbare dienst en personeel

  Referentie

  Een recent arrest van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden laat goed zien wat van een voormalig werkgever wordt verwacht als hij een referentie afgeeft aan een mogelijk opvolgend...

 • Openbare dienst en personeel

  Inzage personeelsdossier

  Aan de conclusie dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op personeelsdossiers werd niet getwijfeld. Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter...

 • Openbare dienst en personeel

  Postbezorger

  De appellant heeft jarenlang in dienst van de gemeente gewerkt als postbezorger tegen betaling op de basis van stukloon. Toepassing van artikel 7:615 BW. Boek 7 titel 10 is niet...