Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Handhaving

  "Onder protest en onder voorbehoud van alle rechten"

  Ook een overtreder kan belanghebbende zijn bij een invorderingsbeschikking. Het feit dat hij de verbeurde dwangsom - onder protest en met voorbehoud van alle rechten - al heeft betaald,...

 • Bouwrecht

  Arbitraal beding gaat wel over op rechtsopvolger

  Als bij overdracht van onroerend goed een vorderingsrecht wordt overgedragen gaat ook de rechtsvordering tot bescherming daarvan over.   In 2004 gaf de gemeente een aannemer opdracht...

 • Ambtenarenrecht

  Werken op zondag

  In veel ambtelijke rechtspositieregelingen is bepaald dat bij de vaststelling van de werktijden in acht wordt genomen dat de ambtenaar geen werkzaamheden verricht op zaterdagen,...

 • Ambtenarenrecht

  Medische diagnose

  Ook in het ambtenarenrecht doet zich regelmatig de vraag voor hoever de verplichting voor de aanvrager van een beschikking reikt om de voor een beslissing vereiste gegevens en...

 • Ambtenarenrecht

  Dienstongeval

  In 2013 is het procesrecht voor ambtenaren die vergoeding willen van schade door een ongeval op het werk gewijzigd. Kon voorheen een zogenaamd zelfstandig schadebesluit worden...