Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Privacy

  Cameratoezicht op de openbare weg AVG-proof

  In beginsel is het houden van cameratoezicht op openbare plaatsen voorbehouden aan de burgemeester. Dat betekent niet dat particulieren of bedrijven nooit (een deel van) de openbare weg...

 • Planschade

  Ingangsdatum verjaringstermijn planschadeverzoek

  Afdeling geeft duidelijkheid over termijn voor indienen verzoeken om vergoeding van planschade: binnen vijf jaar na de dag dat het schadeveroorzakende besluit (bestemmingsplan)...

 • Overig

  Neem tijdig een procesbesluit!

  Voor het instellen van beroep of hoger beroep door het college van burgemeester en wethouders is een besluit van het college vereist. Dat geldt ook voor het instellen van incidenteel...

 • Openbare orde en veiligheid

  Ambtshalve bekend als drugsdealer

  Voor de overtreding van een APV-artikel dat een verbod op drugsdealen inhoudt is – kort gezegd – voldoende dat iemand ambtshalve als drugsdealer herkend wordt en zich verdacht...

 • Openbare orde en veiligheid

  Huisverbod in coronatijd

  Met de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen komen veel thuissituaties (extra) onder druk te staan. Dat leidt helaas ook tot meer huiselijk geweld....