Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Algemeen bestuursrecht

  De gemeente frustreren door Wob-verzoeken; misbruik van recht?

  Wanneer met het indienen van Wob-verzoeken niet is beoogd om kennis te kunnen nemen van overheidsinformatie, maar louter om de gemeente te frustreren, is de bevoegdheid om Wob-verzoeken...

 • Algemeen bestuursrecht

  Pias!

  De gemeente heeft een professionele rechtshulpverlener, die een ambtelijk medewerker twee keer voor ‘pias’ had uitgemaakt tijdens een ambtelijke hoorzitting in het gemeentehuis,...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Gemeentelijke taken kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging

  Een gemeente, door de rechtbank als verdachte veroordeeld tot een geldboete ter zake van “aan haar schuld de dood van een ander te wijten zijn, meermalen gepleegd”.  Komt de...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Verjaring en onderhandelingen

  Verjaring van schadevordering van bedrijf op gemeente wegen onrechtmatige daad. Stuiting van de verjaring door schriftelijke mededeling vervat in overeenkomst? Artikel 3:317 BW. Uitleg...

 • Aanbestedingsrecht

  Kan na het verstrijken van de gestanddoeningstermijn alsnog worden gegund?

  Na het verstrijken van de gestanddoeningstermijn kan de inschrijver alsnog de inschrijving gestand doen. De aanbestedende dienst kan dan definitief gunnen aan de betreffende...