Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Omgevingsrecht

  Belanghebbende bij een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen?

  De Afdeling bevestigt de nieuwe jurisprudentielijn dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bouwplan als belanghebbende bij die aanvraag wordt...

 • Milieurecht

  Drijver illegaal speedlab is overtreder Wet bodembescherming

  De Afdeling heeft in een uitspraak van 8 augustus 2018 overwogen dat op degene die een illegaal amfetaminelaboratorium in werking heeft de verplichting rustte om alle maatregelen te...

 • Handhaving

  Bestuurlijke waarschuwing op grond van beleidsregels is geen besluit

  Bestuurlijke waarschuwing gegeven op grond van beleidsregels is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb. Beslistermijn handhavingsverzoek kan op grond van artikel 4:14 lid 3...

 • Algemeen bestuursrecht

  Belanghebbende bij een handhavingsverzoek?

  De Afdeling oordeelt dat het belang van betrokkene als eigenaar van aangrenzende percelen maakt dat zij een rechtstreeks betrokken belang, in de zin van artikel 1:2 van de  Algemene...

 • Algemeen bestuursrecht

  Mondeling bezwaar niet mogelijk

  Bezwaar kan uitsluitend worden gemaakt door het indienen van een bezwaarschrift. Er rust op het bestuursorgaan geen verplichting om, als het besluit een correcte rechtsmiddelenclausule...