Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Onroerende kiosk?

  Onrechtmatige daad gemeente door verwijderen kiosk (friteskraam). Geen verkrijgende verjaring: geen bezit door verhuur van kiosk. Kiosk is geen onroerende zaak. Geen natrekking door...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Een onrechtmatig bestemmingsplan

  Overheidsaansprakelijkheid. Gemeente aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit bestemmingsplan waaraan de Afdeling definitief goedkeuring heeft onthouden. Niet aangevochten...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  De Hoge Raad over bomen

  Aansprakelijkheidsrecht. Beschadiging boom die niet noodzaakt tot vervanging. Kosten van maatregelen tot ondersteuning en bevordering van zelfherstel. Vergoeding van ander nadeel....

 • Aanbestedingsrecht

  Spreek dan nu of zwijg voor altijd

  De rechtbank Midden-Nederland wijst nogmaals op het belang om als inschrijver bij een klacht direct te protesteren bij de aanbestedende dienst. Doe je dat pas na gunning, dan heb je als...

 • Aanbestedingsrecht

  Tast de onderaannemer de hoofdaannemer aan met zijn inschrijving?

  Een eventuele ongeldigheid in de zelfstandige inschrijving van de onderaannemertast de geldigheid van de inschrijving van de hoofdaannemer niet aan.   Een vijftal gemeenten organiseren...