Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Sociaal domein

  Contractuele tarieven wijzigen in de zorg is niet billijk

  Een gemeente en zorgaanbieder werken op basis van een contract. De gemeente wijzigt de overeenkomst. De tariefafspraken worden naar beneden bijgesteld en een plafondbudget wordt...

 • Sociaal domein

  Medewerking vaststelling zorgbehoefte

  Op 16 januari 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep twee uitspraken gewezen waarin de medewerking van de aanvragers van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te wensen overliet....

 • Staatssteunrecht

  Stadskantoor Heerlen

  De huur van het bestaande stadskantoor van de gemeente Heerlen eindigt per 1 januari 2016. Op 30 januari 2014 sluiten de gemeente en een projectontwikkelaar een koopovereenkomst voor...

 • Ruimtelijke ordening

  Wat is wonen?

  Wanneer ‘wonen’ in een bestemmingsplan niet is gedefinieerd, moet aansluiting gezocht worden bij het algemeen spraakgebruik. Dat kan betekenen dat kamerverhuur aan derden, hoewel...

 • Openbare orde en veiligheid

  Noodbevel niet proportioneel

  Maatregelen die de burgemeester in het kader van de handhaving van de openbare orde neemt zullen proportioneel moeten zijn. Ten aanzien van een noodbevel heeft de rechtbank Gelderland...