Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare orde en veiligheid

  Woningsluiting onevenredig vanwege maatregelen corona?

  Een woningsluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet (Opw) kan wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn. In een uitspraak van 27 maart 2020 heeft de voorzieningenrechter...

 • Openbare dienst en personeel

  Verhaalswet ongevallen ambtenaren

  De Verhaalswet ongevallen ambtenaren (Voa) kent een verhaalsrecht toe aan de overheid voor de kosten van verstrekkingen en uitkeringen die een overheidslichaam aan een ambtenaar...

 • Openbare dienst en personeel

  Politiek verlof

  Op 3 februari 2020 deed de rechtbank Rotterdam een uitspraak die wij in deze vorm niet vaak meer zullen tegenkomen. De zaak ging over zogenaamd ‘politiek verlof’ van een ambtenaar...

 • Openbare dienst en personeel

  Nevenwerkzaamheden

  Op grond van artikel 8, eerste lid, onder a. van de Ambtenarenwet 2017 (AW 2017) is het een ambtenaar niet toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van...

 • Openbare dienst en personeel

  Ambtelijke omkoping

  Het hof Amsterdam heeft op 11 maart 2020 arrest gewezen in de strafzaken van een ambtenaar die ervan werd verdacht zich te hebben laten omkopen, en een ondernemer die de betreffende...