Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • - Niet van toepassing -

  FAQ’s over openbare orde

  Wat is de juridische grondslag voor de afgekondigde overheidsmaatregelen? Op aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s...

 • Algemeen bestuursrecht

  FAQ’s over procedures bij de bestuursrechter

  Gaat de zitting bij de bestuursrechter nog door?   Alle gerechten (rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad, ABRvS, CRvB en CBb) zijn vanaf 17 maart. Dat betekent dat zittingen die in...

 • Algemeen

  FAQ’s over de bezwaarprocedure

  HOREN   Wanneer kan ik van horen afzien?   Op grond van artikel 7:2 lid 1 Awb moet het bestuursorgaan de bezwaarmaker(s) en alle eventuele andere belanghebbenden (bijv....

 • Overig

  FAQ’s over het besluitvormingsproces

  COMMUNICATIE   Kan ik met een belanghebbende per e-mail communiceren?   Dat kan, mits de belanghebbende kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Dat volgt...

 • Overig

  SP

  De rechtbank Midden-Nederland heeft eerder, in een vonnis d.d. 22 februari 2017 geoordeeld dat de cessieovereenkomst waarbij een lid van de Socialistische Partij (SP), tevens raadslid...