Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Handhaving

  Ontruiming woonwagenstandplaatsen

  Een vordering in kort geding tot de ontruiming van woonwagenstandplaatsen op gemeentegrond moet worden afgewezen, omdat de gemeente al over een publiekrechtelijke titel beschikt om te...

 • Contractenrecht

  Publiekrechtelijk instrumentarium

  De gemeente Tynaarlo laat een plan van aanpak opstellen voor de versterking van het winkelcentrum in het dorp Eelde, waarna zij een intentie- en samenwerkingsovereenkomst sluit met een...

 • Contractenrecht

  Grondbank

  De toenmalige gemeente Franekeradeel sluit een exploitatieovereenkomst met een ontwikkelaar.  Op basis daarvan neemt de gemeente grond in eigendom, ten einde deze onder te brengen in...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Eigendom terugvorderen na verlies door verjaring

  Indien publieke eigendom verloren gaat doordat een andere partij via verjaring eigenaar wordt, dan kan een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad worden ingesteld. De...

 • Handhaving

  Handhaving door politiek verantwoordelijk bestuursorgaan

  Uitgangspunt is dat bestuursdwangbevoegdheid hoort te worden toegekend aan een politiek verantwoordelijk bestuursorgaan. Hieruit volgt niet dat dat bestuursorgaan niet tot delegatie of...