Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Sociaal domein

  Zorgverleners belanghebbende bij WMO-besluiten

  De Centrale Raad oordeelt dat de uitbater van het zorgcentrum een eigen zelfstandig belang heeft bij het besluit gericht aan een van haar cliënten, omdat aannemelijk is dat de uitbater...

 • Privacy

  Datalekregister bij overheidsorganisaties: waar moet u op letten?

  Elke week komt een organisatie of bedrijf wel in het nieuws omdat er sprake is van een datalek. We kennen allemaal het voorbeeld van Facebook, maar ook de provincie Gelderland had...

 • Openbare orde en veiligheid

  Sluiting onevenredig bij periodieke controles door verhuurder

  Wanneer een verhuurder het door hem verhuurde periodiek controleert, daarbij op een hennepkwekerij stuit en zelf passende maatregelen neemt om de overtreding te beëindigen kan de...

 • Openbare orde en veiligheid

  Een grensgeval

  De deur leek met een uitspraak van de Afdeling van 12 december 2018 open te staan voor alle gemeenten om een Damoclesbeleid te voeren dat de sluiting van een woning bij een eerste...

 • Openbare orde en veiligheid

  Bevoegdheid 13b Opiumwet maakt burgemeester geen civiel rechtssubject

  De saunaclub in Roermond, waarover ik eerder schreef, dagvaardde de burgemeester en vorderde de feitelijke uitvoering van de sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet te staken. De...