Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Ambtenarenrecht

  Westerscheldetunnel

  Sinds jaar en dag houden de tolgelden voor de Westerscheldetunnel de gemoederen bezig. Voor gebruikers van de Westerscheldetunnel leveren deze tolgelden extra kosten op om van...

 • Algemeen bestuursrecht

  Een onbevoegd besluit?

  Formele rechtskracht besluit bestuursdwang. Onbevoegd genomen besluit? Doorbreking formele rechtskracht?   De toenmalige gemeente Oostflakkee past door plaatsing van hekken...

 • Algemeen bestuursrecht

  Bekendmaking per e-mail

  Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Bureau Integriteit B.V.

  De vordering van een raadslid van een gemeente om voor recht te verklaren dat de conclusies van het rapport van het Bureau Integriteit een deugdelijke grondslag ontberen, wordt...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Inval in huurpand

  Aansprakelijkheid van de Staat jegens verhuurder voor schade aan verhuurde zaak als gevolg van onrechtmatig strafvorderlijk optreden jegens huurder. Niet toepasselijkheid van...