Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Handhaving

  Handhaving niet alleen onevenredig bij overtredingen van geringe aard en ernst

  In haar uitspraak van 20 februari 2008 oordeelde de Afdeling dat ook bij overtredingen van niet geringe aard en ernst handhaving dermate onevenredig kan zijn in verhouding tot de...

 • Ambtenarenrecht

  Belanghebbende bij een disciplinair onderzoek

  De rechtsmiddelen van bezwaar en beroep staan open voor diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling waarbij...

 • Ambtenarenrecht

  Openbaarheid van vertrekregeling

  Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) kan iedereen een bestuursorgaan verzoeken om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid openbaar te...

 • Ambtenarenrecht

  Zwijgrecht en cautie

  De Centrale Raad heeft een niet zo verrassende maar toch opmerkelijke uitspraak gedaan over het zwijgrecht van de ambtenaar in een tegen hem (of haar) ingesteld disciplinair onderzoek...

 • Aanbestedingsrecht

  Abnormaal lage inschrijving? De rechter vertrouwt u niet op uw blauwe ogen

  De gemeente Winsum heeft zes bedrijven uitgenodigd om in te schrijven op de meervoudig onderhandse aanbesteding van baggerwerkzaamheden. Op de aanbestedingsprocedure is het...