Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Ambtenarenrecht

  “Omstandigheden binnen de werksfeer”

  Een ambtenaar kreeg een onvoldoende beoordeling en werd mede op basis hiervan ontslagen wegens ongeschiktheid anders dan wegens ziekte of gebreken. In artikel 10d:15, tweede lid, van de...

 • Algemeen bestuursrecht

  Passeren bewijsaanbod in het bestuursrecht

  De Awb kent geen specifieke bewijsregels. Er komt echter steeds meer aandacht voor het bewijs in het bestuursrecht. Daarom viel deze uitspraak, waarin de Afdeling ingaat op de vraag of...

 • Aanbestedingsrecht

  Gun de inschrijver voldoende tijd

  De Veiligheidsregio Midden en West Brabant had nieuwe communicatieapparatuur nodig. Enkele gegadigden meenden dat het Beschrijvend Document zo specifiek was toegeschreven op...

 • Aanbestedingsrecht

  Beroep op ervaring van anderen moet expliciet!

  Het hof ’s-Hertogenbosch heeft recent in een spoedappel moeten oordelen over de vraag of de ervaring van een onderaannemer mocht meewegen voor de aannemer die stelde daarmee voldoende...

 • Aanbestedingsrecht

  Meer krijgen dan je vraagt is oneerlijk

  Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland stond de vraag centraal of het de inschrijver vrij stond om meer te bieden dan dwingend in het bestek was voorgeschreven. De...