Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Ambtenarenrecht

  Zwijgrecht en cautie

  De Centrale Raad heeft een niet zo verrassende maar toch opmerkelijke uitspraak gedaan over het zwijgrecht van de ambtenaar in een tegen hem (of haar) ingesteld disciplinair onderzoek...

 • Aanbestedingsrecht

  Abnormaal lage inschrijving? De rechter vertrouwt u niet op uw blauwe ogen

  De gemeente Winsum heeft zes bedrijven uitgenodigd om in te schrijven op de meervoudig onderhandse aanbesteding van baggerwerkzaamheden. Op de aanbestedingsprocedure is het...

 • Aanbestedingsrecht

  Uploaden via TenderNed, formele fout is fataal

  De verantwoordelijkheid voor een tijdige en volledige aanmelding ligt in beginsel bij de inschrijver. Dat kan anders liggen indien moet worden aangenomen dat onvolkomenheden en/of...

 • Overig

  Tijdsverloop tot huisverbod: geen acute en dringende behoefte afkoelingsperiode

  De burgemeester van Zoetermeer heeft op 2 augustus 2013 een man een huisverbod opgelegd. Dit onder andere naar aanleiding van een incident dat plaatsvond op 17 juli 2013 tijdens een...

 • Overig

  Erfgrens en goede trouw

  In het kader van een ruilverkaveling was de erfgrens van een wegperceel met een aangrenzende tuin van een particulier naar achteren gelegd. Het hekwerk was echter bij het weglichaam...