Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare orde en veiligheid

  Gebiedsverbod voor zedendelinquent

  De terugkeer van zedendelinquenten in de wijk gaat niet zelden gepaard met maatschappelijke onrust. In het verleden is door menig burgemeester gepoogd een gebiedsverbod op te leggen om...

 • Openbare dienst en personeel

  Werktijdenregeling

  Een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling moet ter instemming aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Dat is ook bij...

 • Openbare dienst en personeel

  Belangenafweging in het kader van een toegekende toelage

  Bij de belangenafweging in het kader van de vraag of en, zo ja, in welke mate het gerechtvaardigde vertrouwen van een ambtenaar dat een toelage deel is gaan uitmaken van zijn...

 • Openbare dienst en personeel

  Regeling vervroegde uittreding

  De Belastingdienst voert al sinds 2005 een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van regelingen tussen werkgevers en oudere werknemers (of ambtenaren) die strekken tot overbrugging van de...

 • Openbare dienst en personeel

  Nadeelcompensatie bij ontslag wegens reorganisatie?

  Ontslag op grond van artikel 8:3, lid 1, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) is geen grond voor het toekennen van een plus. Daarmee is er...