Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aanbestedingsrecht

  Onder de kostprijs inschrijven wordt zwaar bestraft

  Volgens de RAW 2015 moeten eenheidsprijzen alle kosten bevatten. Op bepaalde besteksposten inschrijven tegen 1 euro met de toelichting dat onder de kostprijs wordt ingeschreven omdat de...

 • Aanbestedingsrecht

  Verlenging van de looptijd van een contract is een wezenlijke wijziging

  De looptijd van een raamovereenkomst moet worden aangemerkt als een essentieel deel van de overeenkomst. De looptijd verlengen met een extra jaar moet daarom worden beschouwd als een...

 • Insolventierecht

  De faillissementsaanvraag als middel ter incasso van dwangsommen

  Een faillissementsaanvraag kan niet enkel worden gebaseerd op een vordering ter zake van verbeurde civielrechtelijke dwangsommen. Onder omstandigheden is het wel voorstelbaar dat een...

 • Overig

  Belastingovereenkomst

  Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke en belastingrechter. Vordering tot nietigverklaring van overeenkomst met gemeente over opleggen van dagtoeristenbelasting. Bevoegdheid...

 • Ruimtelijke ordening

  Normaal maatschappelijk risico

  Eigenaren van een vrijstaande woning zien gestapelde nieuwbouw verrijzen op 28 meter van hun perceel. Zij claimen planschade. De Afdeling heeft overwogen dat een waardevermindering van...