Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Bouwrecht

  Stelplicht en bewijslast (in bouwarbitrageprocedures)

  Het bouwrecht leidt vaak tot uitvoerige (arbitrage-)uitspraken over ingestelde (meerwerk-) claims aan de hand van een (technische) beschouwing van de feiten. Een uitspraak van bijna 19...

 • Aanbestedingsrecht

  Een afdracht is beter dan geen afdracht

  Aanbestedingsrecht. Schadevergoeding. Aanbestedende dienst aansprakelijk ten opzichte van de als tweede gerangschikte inschrijver. Inschrijving van de winnende partij had ter zijde...

 • Overig

  Vervangende machtiging

  Art. 5:91 lid 4 BW erfpachtzaak – gemeente geen redelijke grond om overdracht te weigeren: de kantonrechter verleent vervangende machtiging   De gemeente Rotterdam is eigenaar van...

 • Sociaal domein

  Jeugdhulpvoorziening binnen een straal van 30 km?

  Schiet de gemeente tekort in haar verplichting tot het nakomen van de verplichtingen van de Jeugdwet door het niet aanbieden van een jeugdhulpvoorziening binnen een straal van 30 km?...

 • Openbare orde en veiligheid

  Zijn een schroevendraaier en smeermiddel inbrekerswerktuigen?

  Wat inbrekerswerktuigen in de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In dit geval zijn schroevendraaiers en WD40...