Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Openbare orde en veiligheid

  Kortsluiting in huisverbodzaken

  In vrijwel alle huisverbodzaken wordt kortgesloten: er wordt tegelijkertijd uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening en de hoofdzaak. In dit geval was dat ten onrechte.   Uit in...

 • Openbare orde en veiligheid

  Ontmanteling hennepkwekerij bij ernstig gevaar

  Waar een hennepkwekerij in een woning wordt aangetroffen kan de burgemeester er voor kiezen om die woning te sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Het college heeft echter...

 • Openbare dienst en personeel

  Reorganisatiebesluit

  Een reorganisatiebesluit van een ambtelijk werkgever kan worden getoetst in een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het daaropvolgend besluit tot boventallig verklaring. Bij die toetsing...

 • Openbare dienst en personeel

  Terugvordering AOW-compensatie

  In een recente uitspraak legt de Centrale Raad nog eens uit welke regels gelden in een ambtelijk dienstverband voor de terugvordering door de werkgever van teveel betaalde bedragen ....

 • Openbare dienst en personeel

  Locatiekeuze

  In artikel 46d van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat de overleg-, instemmings-, en adviesrechten van een ondernemingsraad bij de overheid niet gelden voor de...