Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Sociaal domein

  Gelijk speelveld tijdens uitvoering zorgtaken

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Jeugdwet (Jw) zijn inmiddels een flink aantal jaren in werking. Voor de uitvoering van deze wetten zijn door gemeenten vele...

 • Privacy

  E-mails van de burgemeester

  De wethouders van de Gemeente Weert stellen een integriteitsonderzoek in naar een ambtenaar van de gemeente die mogelijk persoonlijk bevoordeeld zou zijn door subsidieverlening door de...

 • Overig

  Muziekoptreden verboden evenement in de zin van de Noodverordening?

  Na een periode van intelligente lockdown gaan we sinds kort steeds meer naar een intelligente open-up. Steeds meer mag en kan, maar wel binnen de grenzen van de COVID- 19 wetgeving....

 • Openbare orde en veiligheid

  De bestuursrechter en de noodverordening

  De noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift en kan als zodanig niet rechtstreeks getoetst worden door de bestuursrechter. Toch zijn noodverordeningen en daarop gebaseerde...

 • Openbare orde en veiligheid

  Burgemeesters en bijtincidenten

  In twee recente uitspraken over maatregelen van burgemeesters naar aanleiding van bijtincidenten komt de reikwijdte van de lichte bevelsbevoegdheid van artikel 172 lid 3 van de...