Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Verjaring

  Verjaard of niet verjaard?

  In een exploitatieovereenkomst verplicht de toenmalige gemeente Bleiswijk zich in 2006 onder meer tot het aanleggen van een weg, binnen een periode van een jaar na het van kracht worden...

 • Privacy

  SyRI-wetgeving onrechtmatig

  Al geruime tijd worden er kritische kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van Systeem Risicoindicatie (SyRI), het fraudesysteem van de overheid. Voor het eerst heeft een rechter zich...

 • Openbare orde en veiligheid

  De plicht tot het houden van concreet toezicht

  In een eerdere uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat het feit dat een verhuurder periodiek het gehuurde had gecontroleerd en zich daarbij had gehouden aan de in een door de gemeente...

 • Openbare dienst en personeel

  Wijziging van arbeidsvoorwaarden

  Als gevolg van de normalisering van de ambtelijke rechtspositie per 1 januari jl. zijn voor overheidswerkgevers ook de regels voor (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden van...

 • Openbare dienst en personeel

  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Met ingang van 1 januari 2020 zijn als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ook de nodige wijzigingen van kracht geworden in de regels die van toepassing zijn...