Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Verzoek is stuiting?

  Overheidsaansprakelijkheid. Gemeente heeft onrechtmatig gehandeld door niet te melden dat de gevraagde (en geweigerde) bouwvergunning reeds van rechtswege was verleend. Vervolgens is...

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Omzetting naar woonbestemming met voeten in de aarde

  Handelen van de gemeente ten aanzien van het door bewoners aan de projectontwikkelaar betalen van kosten voor de wijziging bestemmingsplan ‘Luttermolenveld’ om bestemming...

 • Aanbestedingsrecht

  Onbekende onderaannemer

  Aanbestedingsgeschil. Er is geen sprake van een voor herstel vatbare omissie. Vordering afgewezen.   De gemeente Amsterdam schrijft een aanbesteding uit voor een bepaald werk. In het...

 • Aanbestedingsrecht

  Clusterverbod: MKB-recht?

  Kort geding. Aanbesteding. Gemeente handelt niet in strijd met clusterverbod van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012.   In artikel 1.5 Aanbestedingsweg 2012 is samengevat bepaald dat een...

 • Overig

  Posterieure overeenkomst

  Kan de gemeente onverkort aanspraak maken op de in de posterieure overeenkomst overeengekomen exploitatiebijdrage, indien is gebleken dat de verhaalbare kosten de opbrengsten van een...