Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Omgevingsrecht

  Verstopte aanvraag omgevingsvergunning

  De Afdeling heeft recent een voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan die ziet op de eisen die gesteld worden aan de aanvraag van een omgevingsvergunning die mogelijk van...

 • Huurrecht

  Aanpak illegale verhuur woningen

  Veel gemeenten hebben te maken met ongewenste effecten van toeristische verhuur. Het handhaven van illegale toeristische verhuur is lastig, mede omdat gemeenten geen goed zicht hebben...

 • Handhaving

  Conclusie staatsraad A-G over vertrouwensbeginsel

  Conclusie staatsraad A-G over vertrouwensbeginsel. A-G vindt dat makkelijker moet worden aangenomen dat sprake is van een toezegging die aan het bestuursorgaan kan worden toegerekend en...

 • Handhaving

  Botsing van sancties?

  De stapeling van een herstelsanctie (woningsluiting) en een bestraffende sanctie (bestuurlijke boete wegens onttrekking aan de woningvoorraad) is mogelijk, omdat beide typen sancties...

 • Handhaving

  De prikkelende werking van de dwangsom

  Een dwangsom moet voldoende prikkelende werking hebben om de last uit te voeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. Draagkracht speelt daarbij geen rol. Wordt een last niet...