Actualiteiten

Handelen conform de wet onredelijk

Vonnis dwangakkoord ex artikel 287a van de Faillissementswet. De gemeente is de weigerende schuldeiser. De gemeente wil instemmen met de aangeboden schuldregeling, maar mag dat niet op grond van artikel 60c van de Participatiewet. De rechtbank wijst het verzoek dwangakkoord toe.

 

Een uitkeringsgerechtigde heeft een schuldenlast opgebouwd van circa € 17.000,-. Zij verzoekt tot het opleggen van een schuldregeling aan de schuldeisers, inhoudende een betaling van circa 7 procent van de vordering van de concurrente schuldeisers. Aan dit verzoek wordt een deugdelijk plan ten grondslag gelegd. Op grond van artikel 287a van de Faillissementswet dient de rechtbank dit verzoek toe te wijzen, indien een schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen.

 

De weigerende schuldeiser is de gemeente Arnhem. Zij heeft een vordering van circa € 4.000,-.  Zij voert aan dat in artikel 60c van de Participatiewet is bepaald dat zij geen medewerking mag verlenen aan een schuldregeling indien de schuld, zoals in dit geval, is ontstaan door overtreding van een informatie verplichting waardoor teveel uitkeringen zijn uitbetaald. Behalve dan dat de gemeente met de gedwongen schuldsanering niet mag instemmen, heeft de gemeente verder inhoudelijk niets tegen het verzoek.

 

De rechtbank overweegt dat duidelijk is dat het aanbod het uiterste is waartoe de uitkeringsgerechtigde financieel in staat is. Zij heeft relatief niet zo’n grote vordering.  De gemeente heeft mede daarom in redelijkheid niet tot weigering van de instemming kunnen komen. Het belang dat de gemeente heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering staat niet in een zodanig verhouding tot het belang van de uitkeringsgerechtigde en de overige schuldeisers die op basis van het aanbod een uitkering tegemoet kunnen zien, dat dit zou moeten leiden tot het weigeren van de gevraagde voorziening. Daarom wijst de rechtbank het verzoek om de gemeente te bevelen om in te stemmen met de schuldregeling, toe.

 

Tot zo ver de wettelijke verplichting om te weigeren met een schuldsaneringsverzoek in te stemmen!

 

Rb Gelderland 22 februari 2018, www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBGEL:2018:5783

 

Door Rikkert Hoekstra