Actualiteiten

Huisverbod in coronatijd

Met de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen komen veel thuissituaties (extra) onder druk te staan. Dat leidt helaas ook tot meer huiselijk geweld. Ook in deze tijd kan de burgemeester een huisverbod opleggen om de rust te laten wederkeren. In zijn besluitvorming zal hij alle relevante omstandigheden, zoals de beperkende maatregelen, moeten meewegen.

 

Op 18 maart 2020 werd bij de politie gemeld dat een man zijn oudste dochter die dag bij een ruzie bij haar keel had gepakt en tegen een muur had geduwd. Naar aanleiding van deze melding en nader onderzoek heeft de burgemeester van Amstelveen de man op 19 maart 2020 een tijdelijk huisverbod en een contactverbod opgelegd.

 

De man is in beroep gekomen tegen het besluit. De rechtbank heeft zijn beroep bij uitspraak van 23 maart 2020 ongegrond verklaard. Hij is vervolgens ook in beroep gegaan tegen de verlenging van het huisverbod. Dat beroep heeft de rechtbank op 31 maart 2020 ongegrond verklaard.

 

In hoger beroep heeft de man onder meer aangevoerd dat de rechtbank miskend heeft dat het besluit tot het opleggen van een huisverbod niet steunt op objectieve informatie, dat plannen voor voortzetting van de hulpverlening door de gemeente ontbreken en dat zijn belangen onvoldoende zijn meegewogen. Ten slotte heeft hij erop gewezen dat hij tijdens de coronacrisis bij een eventuele lockdown nergens naartoe kan en dat de overheid met verhuurders heeft afgesproken in verband met de coronacrisis geen huisuitzettingen te laten plaatsvinden.

 

De Afdeling heeft overwogen dat de verklaringen van de verschillende gezinsleden voldoende zijn om de aan het huisverbod ten grondslag gelegde feiten aannemelijk te achten. De verklaringen zijn consistent. De burgemeester heeft op basis van die verklaringen volgens de Afdeling ook terecht aannemelijk geacht dat er al langer sprake was van het gebruik van geweld door de man tegen de andere gezinsleden.

 

Ten aanzien van het door de uithuisgeplaatste aangevoerde dat de burgemeester rekening had moeten houden met de door de overheid in verband met de coronacrisis uitgevaardigde beperkende maatregelen, heeft de Afdeling overwogen dat dat is gebeurd door hem voor de duur van het huisverbod op kosten van de gemeente in een hotel te laten verblijven. Die laatste oplossing is overigens in sommige gemeenten sowieso gebruikelijk waar de uithuisgeplaatste na het opleggen van een huisverbod geen andere woonruimte heeft.

 

De burgemeester zal de gevolgen van beperkende maatregelen vanwege het coronavirus moeten meewegen in zijn besluitvorming. Deze uitspraak laat zien dat dat nog niet wil zeggen dat de maatregelen per definitie een verzachtende omstandigheid zijn op grond waarvan van het opleggen van een huisverbod of een andere maatregel moet worden afgezien.

 

ABRvS 7 april 2020, www.raadvanstate.nl: ECLI:NL:RVS:2020:994

 

Door Ad Schreijenberg