Actualiteiten

Muziekoptreden verboden evenement in de zin van de Noodverordening?

Na een periode van intelligente lockdown gaan we sinds kort steeds meer naar een intelligente open-up. Steeds meer mag en kan, maar wel binnen de grenzen van de COVID- 19 wetgeving. Een muziekvoorstelling als een van de onderdelen van een arrangement mag – mits de COVID-19 maatregelen in acht worden genomen - wél.

Waar gaat deze zaak over?

Verzoekster biedt in haar hotel een hotelarrangement aan, bestaande uit een hotelovernachting met diner onder muzikale begeleiding en ontbijt. De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (hierna: verweerder) heeft dit aangemerkt als een op grond van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 11 mei 2020 (hierna: Noodverordening) verboden evenement.

Verweerder heeft verzoekster tevens een preventieve last onder dwangsom opgelegd en verzoekster gelast de geplande muziekvoorstellingen niet te laten plaatsvinden of ontstaan, noch andere evenementen als bedoeld in artikel 1.2 van de Noodverordening te laten plaatsvinden of ontstaan.

De vraag die partijen verdeeld houdt is of de muziek tijdens het diner is te kwalificeren als een evenement als bedoeld in de Noodverordening?

Verweerder acht – kort gezegd - doorslaggevend dat sprake is van bekende artiesten en dat het arrangement met vermelding van die artiesten aangeprezen wordt. Daarom is sprake van een muziekvoorstelling, die op zichzelf bezien als een vorm van vermaak moet worden aangemerkt. Deze vorm van vermaak is tot 1 september 2020 verboden, aldus verweerder. Verzoekster bestrijdt dit en stelt zich op het standpunt dat de muzikale omlijsting een onderdeel is van een totaal en groter arrangement en dat de gasten voor het arrangement in z’n geheel hebben gekozen.

Wat bepaalt de Noodverordening?

Op grond van artikel 2.1, derde lid, van de Noodverordening wordt onder ‘evenement’ verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; onder evenementen vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden.”

Wat oordeelt de voorzieningenrechter?

Volgens de voorzieningenrechter is er géén sprake van een verboden muziekvoorstelling. Verzoekster biedt een arrangement aan, bestaande uit een diner, overnachting en een ontbijt. In het door verzoekster aangeboden arrangement is het diner slechts één van de onderdelen, en is de muziek bedoeld ter omlijsting en begeleiding van het diner. Er is geen sprake van een muziekvoorstelling waarbij het optreden van een artiest centraal staat. Met andere woorden: de muziekvoorstelling vormt niet de kern van het arrangement.

Daarbij acht de voorzieningenrechter ook van belang dat de muziek plaatsvindt terwijl de gasten aan tafel zitten tijdens het diner en dat zij dienen te blijven zitten, zodat de eis van anderhalve meter afstand strikt zal worden gehandhaafd.

Dat er gasten zijn die het arrangement boeken omdat bepaalde artiesten zullen optreden, maakt het voorgaande niet anders. Wel laat de voorzieningenrechter doorschemeren dat de uitkomst anders kan zijn als het optreden van één of meerdere artiesten het hoofdbestanddeel is van een aangeboden arrangement. Maar hoe bepaal je binnen een arrangement met meerdere onderdelen wat het hoofdbestanddeel is? Dit zal van geval tot geval afhangen van de feitelijke situatie én ongetwijfeld tot mooie discussies leiden.

Vzr. Rb Gelderland 29 mei 2020, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBGEL:2020:2769

 

Door Najima Khan