Actualiteiten

Ook zonder medische noodzaak kan iemand voor zichzelf hennep kweken

Een helder en consistent betoog van de overtreder over eigen gebruik maakt volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg dat in dit geval aannemelijk is dat aangetroffen drugs niet bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking. Als dat niet is aangetoond, is de burgemeester niet bevoegdheid om een last onder bestuursdwang op te leggen.

In beginsel is bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs aannemelijk dat die drugs in een pand aanwezig zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking. Daarmee is de burgemeester naar de letter van artikel 13B Opiumwet (Opw) bevoegd om een pand te sluiten. In dat artikel zijn immers de woorden “dan wel daartoe aanwezig” opgenomen die wijzen op deze uitleg.

Wanneer een overtreder weet aan te tonen dat de aangetroffen drugs die hebben geleid tot een burgemeesterssluiting niet voor verkoop, aflevering of verstrekking bestemd zijn, draait als het ware de bewijslast om. De burgemeester zal aannemelijk moeten maken dat er wel degelijk omstandigheden speelden die een sluiting rechtvaardigen.

In dit geval heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg overwogen dat het verhaal van de overtreder logisch en navolgbaar is en aan te merken als een sterke indicatie voor eigen gebruik. De voorzieningenrechter heeft ten aanzien van het verweer van de burgemeester als volgt overwogen:

“De voorzieningenrechter overweegt dat wat verweerder aan verzoeker ten aanzien van het eigen gebruik tegenwerpt, namelijk dat er niet is gebleken van een medische noodzaak voor het gebruik van hennep als pijnbestrijding, niet maakt dat er daarom geen sprake kan zijn van het kweken van hennep voor eigen gebruik. Het gaat er namelijk om of eiser een heldere en consistente uitleg heeft gegeven waaruit kan worden opgemaakt dat de planten bedoeld waren voor eiser zelf, en niet of er sprake is van een medische noodzaak. Ook als er volgens een arts geen medische noodzaak bestaat, kan iemand voor zichzelf hennep kweken.“

De voorzieningenrechter heeft op basis hiervan overwogen dat het bezwaar van de overtreder een redelijke kans van slagen heeft en daarom besloten om het bestreden besluit bij wijze van voorlopige voorziening te schorsen.

Vzr. Rb Limburg 20 oktober 2020, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBLIM:2020:8057

 

Door Ad Schreijenberg