Actualiteiten

Publicaties

Hier treft u de meest recente publicaties aan:

 • Van de hand  van mr. U.T. Hoekstra is in ‘De Gemeentestem’ van maart 2017 een annotatie verschenen bij het arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016: ‘Particulier gebruik van publieke eigendom: in de regel gedoogd, geen inbezitneming! (Boxtel)’.

 • Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet: the story continues. Door mr. D.N.C. Doolaege en mr. J.P. Quist, gepubliceerd in TAP, Tijdschrift ArbeidsrechtPrakijk, februari 2017, nummer 1, TAP 2017/1

 • De voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ: is het einde nabij? Door mr. D.N.C. Doolaege en mr. J.P. Quist, gepubliceerd in TAP, Tijdschrift ArbeidsrechtPrakijk, april 2016, nummer 3, TAP 2016/135
 • Openbare orde en recidive, een dunne scheidslijn. De rol van de burgemeester bij de terugkeer van ex-gedetineerden. Door mr. drs. A. Schreijenberg en drs. Joost van den Tillaart, gepubliceerd in het boek “De recidivist als medeburger”, onder redactie van dr. Jaap van Vliet (ISBN: 9789088505799).

 • Het risico van de voorlopige voorziening tegen de last onder dwangsom. Door mr. C.J. IJdema, gepubliceerd in Praktisch Bestuursrecht, februari 2015, aflevering 1, nr. 2, Pb 2015/1
 • Mr. I.P. de Groot en mr. B. d’Hooghe hebben een artikel geschreven over de Nederlandse verplichting voor risicovolle bedrijven om een actuele stoffenlijst te hebben. Het artikel dat werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & handhaving.

  Het tijdelijk huisverbod: een zorgzame sanctie. Door mr. drs. A. Schreijenberg, gepubliceerd in de Gemeentestem 2014, 7400 - 17 maart 2014 Gst. 2014/19    
 • Aansprakelijkheid van reisorganisator reikt tamelijk ver. Door mr. J.G. Cabboort, gepubliceerd in de Beursbengel │ nr. 831 │januari-februari 2014 Beursbengel 2014/831 pag. 8-12  
 • Het risico van de voorlopige voorziening en van de uitspraak in eerste aanleg. Door mr. U.T. Hoekstra, gepubliceerd in de Gemeentestem 2013, 7395 – 14 november 2013 Gst. 2013/111  inclusief reactie op artikel mr. U.T. Hoekstra van mr. L.M. Koenraad, gepubliceerd in de Gemeentestem 2014, 7398 – 23 januari 2014 Gst. 2014/9 inclusief reactie op mr. L.M. Koenraad door mr. U.T. Hoekstra, gepubliceerd in de Gemeentestem 2014, 7398 – 23 januari 2014 Gst. 2014/10   
 • De beslissing omtrent invordering van verbeurde dwangsommen in de praktijk. Door mr. C.J. IJdema, gepubliceerd in de Gemeentestem 2012, 7380 – 20 december 2013 Gst. 2012/119    
 • Met de Wietpas het schip in? Aansprakelijkheidsaspecten van het Nederlandse coffeeshopbeleid. Door mr. drs. B.F.Th. de Moor, gepubliceerd in RisicoBewust, uitgave van OVO / september 2012 / nummer 2 Risicobewust 2012/2 pag. 1-4