Actualiteiten

Tip van de Week

De Tip van de Week is de nieuwsbrief die zakelijke klanten van Adriaanse van der Weel Advocaten wekelijks ontvangen. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief inschrijven.

 

De Tip van de Week is gebaseerd op de huidige stand van regelgeving en rechtspraak en is van algemene aard. De Tip wordt aan u gepresenteerd in circa 100 woorden en is niet aangepast aan uw persoonlijke of anderszins specifieke omstandigheden. Deze geldt derhalve niet als een persoonlijk advies.

 

Voor vragen over de Tip van de Week kunt u contact opnemen met mr. V. (Verena) Jongepier.

 

 

  • Informeer uw sollicitant over zijn recht op WW

    Een werknemer die zijn vaste contract opzegt om bij u in dienst te treden, neemt daarmee mogelijk een risico voor wat betreft een WW-uitkering. Indien u met de werknemer een...

  • Kom zo nodig een nieuwe proeftijd overeen

    Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt en daarna een nieuwe arbeidsovereenkomst met dezelfde werknemer wordt gesloten, geldt dat niet opnieuw rechtsgeldig een proeftijd kan worden...

  • Neem zo nodig de notificatieplicht in acht

    Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gisteren geoordeeld dat u als werkgever de privécommunicatie van uw werknemers op de werkvloer niet mag volgen zonder dat u hen...

  • Maak afspraken over de auto van de zaak van uw zieke werknemer

    Wanneer uw werknemers de auto van de zaak ook privé mogen gebruiken, wordt deze afspraak gezien als een (secundaire) arbeidsvoorwaarde. In bepaalde gevallen, zoals bij langdurige...

  • Bereid u voor op de Europese privacy verordening

    Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese verordening omtrent bescherming van persoonsgegevens van kracht zijn. De verordening komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens....