Actualiteiten

Tip van de Week

De Tip van de Week is de nieuwsbrief die zakelijke klanten van Adriaanse van der Weel Advocaten wekelijks ontvangen. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief inschrijven.

 

De Tip van de Week is gebaseerd op de huidige stand van regelgeving en rechtspraak en is van algemene aard. De Tip wordt aan u gepresenteerd in circa 100 woorden en is niet aangepast aan uw persoonlijke of anderszins specifieke omstandigheden. Deze geldt derhalve niet als een persoonlijk advies.

 

Voor vragen over de Tip van de Week kunt u contact opnemen met mr. V. (Verena) Jongepier.

 

 

 • Maak afspraken over leaseauto bij ziekte

  Veel werkgevers stellen een leaseauto of mobiele telefoon ter beschikking aan hun werknemers. Wat nu als een werknemer (volledig) arbeidsongeschikt raakt? Uit rechtspraak blijkt dat u...

 • Pas de nieuwe Uitvoeringsregels toe

  Wanneer een werknemer op grond van bedrijfseconomische reden of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, dient u zich als werkgever te wenden tot UWV. Van belang zijn...

 • Maak afspraken over het auteursrecht

  Als u anderen een ‘werk’ voor u laat maken, bijvoorbeeld een logo voor uw bedrijf of een tekst voor een folder of de website, is het van belang stil te staan bij de vraag wie de...

 • Voldoet u aan de ‘nieuwe’ Arbowetgeving?!

  Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowetgeving in werking getreden. De invoering van de verplichting tot het opstellen van een basiscontract was een belangrijke wijziging. Een ander...

 • Een inzageverzoek op grond van de AVG, wat nu?

  In de AVG is – net als in de voorheen geldende Wbp – het zogenaamde inzagerecht voor betrokkenen opgenomen. Ieder natuurlijke persoon kan zo’n inzageverzoek doen. Wat betekent het...