Actualiteiten

Tip van de Week

De Tip van de Week is de nieuwsbrief die zakelijke klanten van Adriaanse van der Weel Advocaten wekelijks ontvangen. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief inschrijven.

 

De Tip van de Week is gebaseerd op de huidige stand van regelgeving en rechtspraak en is van algemene aard. De Tip wordt aan u gepresenteerd in circa 100 woorden en is niet aangepast aan uw persoonlijke of anderszins specifieke omstandigheden. Deze geldt derhalve niet als een persoonlijk advies.

 

Voor vragen over de Tip van de Week kunt u contact opnemen met mr. V. (Verena) Jongepier.

 

 

 • Zorg dat de ‘partijbedoeling’ in contracten helder is

  Wanneer u een overeenkomst sluit, zult u normaliter graag zoveel mogelijk duidelijkheid willen. Om deze reden wordt vaak in een (zakelijke) overeenkomst opgenomen dat de letterlijke...

 • AVG-Time!

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt breed uitgemeten en deze week is het eindelijk zover, dan treedt die AVG in werking. Bent u er al helemaal klaar voor? Hebt u...

 • Wees alert op het vervallen van wettelijke vakantiedagen van zieke werknemers

  Een (zieke) werknemer heeft recht op viermaal de overeengekomen arbeidsduur aan wettelijke vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin...

 • Let goed op met wie u zaken doet

  Als u zaken doet met een vennootschap, hebt u in de praktijk natuurlijk te maken met iemand die deze vennootschap vertegenwoordigt. Controleert u altijd of diegene ook bevoegd is namens...

 • Wees ondanks opschorting DBA bewust van strengere handhaving

  Door middel van de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst of...